صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان قزوین 

لیست دفاتر ICT روستایی استان قزوین

ردیف شماره نام کد آدرس پیش شماره تلفن دورنگار ATM POS صندوق امانات دایره ارزی باجه عصر CVV2 شارژ تلفن همراه شعبه ناظر
1 333368 خیارج 69983 بویین زهرا خیارج 28 34327201 34327201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوئين زهرا
2 333387 اویرک 69854  الموت غربی روستای اویرک 27 2858309030 2858309030 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طالقاني
3 333497 خورهشت 68979 تاکستان روستای خورهشت 3067 2835683500 2835683200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تاکستان
4 333580 داغلان 68355  تاکستان بخش مرکزی روستای داغلان 3067 2835277333 2835277444 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تاکستان
5 333614 کندر 68100 تاکستان بخش مرکزی روستای کندر 3067 2835688533 2835688500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تاکستان
6 333684 خان آباد 67688 روستای خان آباد 3058 34358200 34358200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوئين زهرا
7 333708 شیداصفهان 67547 قزوین- روستای شید اصفهان 27 2833445200 2833445200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طالقاني
8 333804 بوئینک 66895 بویینک 3080 2833760200 2833760200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي آزادي
9 333835 زرآباد 66671 الموت- روستای زرآباد 27 2833718333 2833718333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي آزادي
10 333856 رامشان 66463 کیلومتر 20 جاده قزوین رشت روستای رامشان 3080 2835435200 2835435200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طالقاني
11 334042 کنشکین 65041 تاکستان روستای کنشگین خ شهید رمضانعلی ربیعی 3068 2835437455 2835437455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تاکستان
12 334117 فارسجین 64446 فارسجین میدان امام حسین (ع) 3066 2835762333 2835762777 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تاکستان
13 334128 اسماعیل آباد (تعاونی) 64404 قزوین بالاتر از صدا وسیما شهرک اسماعیل آباد 1118 028-33592362 028-33592362 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طالقاني
14 334210 قدیم آباد 63853 روستای قدیم آباد ابتدای خیابان جانبازان دفتر مخابرات روستای قدیم آباد 3083 2833163200 2833163200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهر صنعتي البرز
15 334221 شارد و لهارد 63782 بویین زهرا- دشتابی غربی- روستای شارد لهارد 3053 2835527200 28335527333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوئين زهرا
16 334359 سیردان 62745 قزوین طارم سفلی سیردان 3077 33613333 33613200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي آزادي
17 334366 رحیم آباد بوئین 62698 بویین زهرا- روستای رحیم آباد 3058 2834355000 283355222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوئين زهرا
18 334410 طبلشکین 62419 شهرستان آوج روستای طبلشکین 3049 2858309076 2858309076 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوئين زهرا
19 334434 ناصرآباد 62255 قزوین- روستای ناصر آباد خ امام حسن 27 33594839 33594839 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طالقاني
20 334457 کمال آباد 62106 کمال اباد خ شهید دهقان نژاد 3041 2832583200 2832583200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهر صنعتي البرز
21 334580 ابراهیم آباد 61266 بویین زهرا روستای ابراهیم آباد خ درافشان روبروی نانوایی 3054 2834536333 2834533600 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوئين زهرا
22 334668 ارتش آباد 60638 قزوین-بخش آبگرم-روستای ارتش آباد 3048 33496333 33496200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوئين زهرا
23 334750 خوزنین 60014 بویین زهرا-خوزنین-خ امام خمینی-جنب دهیاری 3055 2834324333 2834324201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوئين زهرا
24 334857 قهوج 59350 بویین زهرا- روستای قهوج 27 2858309054 2858309054 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوئين زهرا
25 334909 سیاهپوش 58953 قزوین طارم سفلی روستای سیاهپوش 3077 33613200 33616333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي آزادي
26 334945 طرزک 58672 بویین زهرا روستای طزرک خ محمد رسول اله 3057 34326201 34326201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوئين زهرا
27 334968 کلنجین 58537 قزوین-بخش آبگرم-روستای کلنجین 3048 2833497444 2833497444 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوئين زهرا
28 335038 ولازجرد 58020 تاکستان اسفرورین روستای ولازجرد 3061 2835526000 2835526000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تاکستان
29 335081 همت آباد 57707 کیلومتر 5جاده قزوین رشت روستای همت آباد 3083 2833598333 82833598200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي آزادي
30 335134 اروس آباد 57341 روستای اروس آباد 3083 2858309037 2858309037 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طالقاني
31 335136 پیریوسفیان 57335 قزوین شهرک پیریوسفیان خیابان اصلی 3040 2832588200 2832588333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهر صنعتي البرز
32 335171 شهرک شهید بهشتی 57087 شهرک شهید بهشتی- خ گلستان- ک گلهای 9 . 27 2833295200 2833295200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طالقاني
33 335280 اوان 56375 الموت. روستای اوان 27 2833716260 2833716260 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي آزادي
34 335308 قره داش پرچیک 56167 آوج-بخش آبگرم-روستای قره داش پرچیک-جنب مدرسه ابتدایی 3048 2858309058 2858309058 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوئين زهرا
35 335316 ولدآباد 56116 بویین زهرا روستای ولداباد 3059 34245200 34245333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوئين زهرا
36 335332 قمیک 56040 شهرستان تاکستان روستای قمیک بزرگ 3067 2835680333 2835680433 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تاکستان
37 335380 ورس 55701 ورس دفتر مخابرات 3038 32988333 32988500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهر صنعتي البرز
38 335396 داخرجین 55582 شهرستان آوج-بخش آبگرم-روستای داخرجین 3047 2858309080 2858309080 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوئين زهرا
39 335422 شهرستانک 55416 قزوین- جائه بویی زهرا- روستای شهرستانک 27 2835336333 2835336570 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوئين زهرا
40 335513 محمود آباد 54900 تاکستان روستای محموداباد 3061 54900 2827239089 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تاکستان
41 335574 اردلان 54503 بوئین زهرا آوج روستای اردلان 3049 283476700 2837467333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوئين زهرا
42 335605 بکندی 54280 42کیلومتری جاده قزوین به رشت روستای بکندی خ شهید معصومخانی 3081 33490333 33490200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي آزادي
43 335645 آق بابا 54029 22کیلومتری قزوین رشت جنب جاده اصلی پست بانک 306 2833765900 2833765900 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طالقاني
44 335695 قره باغ 53738 تاکستان روستای قره باغ 3067 2827239043 2827239043 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تاکستان
45 335725 سعید آباد 53541 بویین زهرا روستای سعیداباد دشتابی 283 35335455 35335455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوئين زهرا
46 335781 رزجرد 53190 قزوین روستای رزجرد خ شهید رجایی 27 33438333 33438900 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طالقاني
47 335843 شاهین تپه 52689 شاهین تپه دفترمخابراتی 3053 2835684333 2835684200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوئين زهرا
48 335903 چوبیندر 52184 قزوین چوبیندر بلوار امام مرکز مخابرات 3082 33442222 33443000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طالقاني
49 335929 لیاء 51994 بوئین زهرا روستای لیا 3052 2858309046 2858309046 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوئين زهرا
50 335941 قرقسین 51892 تاکستان روستای قرقسین بلوار امام خمینی ره خ شهید همت خ مخابرات 305 285524202 2835524202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تاکستان
51 335968 استلج 51706 بوئین زهرا آوج شهیدآباد روستای استلج 3051 2833498333 2833498222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوئين زهرا
52 336044 تعاونی روستایی سعید 51209 آبگرم روستای اردلان جاده اصلی خیابان تعاون شرکت تعاونی روستایی سعید 3049 2834767269 2834767269 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوئين زهرا
53 336100 دشتک 50893 قزوین ـ آبگرم دشتک 3047 34626333 346263333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوئين زهرا
54 336151 رستم اباد 50494 بویین زهرا روستای رستم اباد 3058 2858309070 2858309070 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوئين زهرا
55 336245 محمدآباد 49904 کیلومتر 27 جاده بوئین زهرا روستای محمداباد خررود 3058 34243333 34243510 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوئين زهرا
56 336295 دستجرد سفلی 49584 روستای دستجرد سفلی 27 2858309056 2858309056 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طالقاني
57 336308 نیارک 49507 قزوین بخش طارم سفلی روستای نیارک 3079 2833615200 2833615200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طالقاني
58 336356 عبدل آباد کوهپایه 49174 جاده الموت نرسیده به رشتقون روستای عبدل اباد 3082 2833432333 2833432335 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طالقاني
59 336371 کورانه 49081 کورانه خیابان اصلی بعد از پاسگاه کورانه 3082 33433333 33434200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طالقاني
60 336409 نظام آباد 48830 قزوین کیلومتر 10 جاده قزوین - رشت روستای نظام آباد 3083 33482636 33482200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طالقاني
61 336421 یحیی آباد 48752 تاکستان بخش مرکزی روستای یحیی اباد خیابان امام خامنه ای شمالی 3067 35275333 35275700 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تاکستان
62 336481 شیزند 48341 تاکستان شیزند 3063 2835727333 2835727454 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تاکستان
63 336509 آلتین کش 48114 طارم سفلی روستای آلتین کش 3077 2833610200 2833610200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي آزادي
64 336526 حسن آباد سادات 47997 تاکستان بخش ضیا آباد-روستای حسن آباد سادات 3065 2858564046 2858564046 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تاکستان
65 336538 شهرک قشلاق 47933 ابیک قشلاق خ امام 3042 2832836495 2832836496 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آبيک
66 336548 مشعلدار 47859 قزوین شهرک مشعلدار خیابان شهید ربانی 3040 2833162200 2833162333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهر صنعتي البرز
67 336593 هیر 47494 الموت غربی روستای هیر 3074 2833710200 2833710200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي آزادي
68 336603 محمودآبادعلمخانی 47439 قزوین جاده رشت محمودآبادعلم خانی 3083 33492333 33492700 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي آزادي
69 336647 آقا بابا 47150 قزوین روستای آقابابادشتابی خ ولیعصر کوچه مولانا 3052 2835336175 2835336175 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوئين زهرا
70 336685 عبدل آباد 46887 عبدل اباد خ شهید بهرامخانی پشت مجسد سیدالشهدا 3043 2832987333 2832987200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آبيک
71 336703 زاغه 46745 آبیک روستای زاغه 3042 2858309048 2858309048 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آبيک
72 336746 اک 46447 شهرک اک -تاکستان 3061 32335000 32335000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تاکستان
73 336803 الولک 45924 قزوین روستای الولک 27 2833447333 2833447200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طالقاني
74 336841 مهدی آباد 45681 قزوین روستای مهدی اباد بزرگ 3083 2833484201 2833484201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي آزادي
75 336917 پرسپانچ 45148  آوج شهید آباد روستای پرسبانج 3051 2833499333 2833499333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوئين زهرا
76 337050 اردبیلک 44152 قزوین اردبیلک 3083 58309015 58309015 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي آزادي
77 337220 خرم آباد 42978 تاکستان روستای خرم آباد 3061 2834439200 2834439200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تاکستان
78 337227 لک 42939  شهرستان آوج روستای لک 3049 2858309084 11111111111 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوئين زهرا
79 337286 ساج 42553 تاکستان بخش ضیا آباد روستای ساج 3065 2835626333 2835626455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تاکستان
80 337310 کوهگیر 42427 قزوین طارم سفلی روستای کوگیرسفلی 3078 2833768200 2833768200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي آزادي
81 337333 نیارج 42248 شهرستان آوج روستای نیارج 3050 2834628333 2834628333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوئين زهرا
82 337347 باورس 42180 روستای باورس 3082 2833456333 33456001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طالقاني
83 337391 رجایی دشت 41775 الموت غربی روستای رجائی دشت اول بلوار شهدا کوچه مخابرات 306 2833714200 2833714200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طالقاني
84 337437 لوشکان 41448  تاکستان روستای لوشکان 3061 2835525333 2835525000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تاکستان
85 337481 خرم پشته 41211 قزوین  شهرک خاکعلی روستای خرم پشته 3043 2832985200 2832985200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهر صنعتي البرز
86 337482 دستجرد علیا 41204 روستان دستجرد 3082 58309039 33434200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طالقاني
87 337540 حصار 40768 قزوین- طارم سفلی- روستای حصار چوقور 3076 7239078 7239078 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي آزادي
88 337553 شهید اباد 40627 قزوین آوچ شهیداباد 3051 2834627727 2834627678 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوئين زهرا
89 337562 سخص آباد 40562 بوئین زهرا- شال- سخص آباد 3056 285309068 85309068 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوئين زهرا
90 337622 چناسک 40209 روستای چناسک کوهپایه قزوین 28 2832930333 2832930201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر محمديه
91 337637 شینقر 40115 جاده الموت روستای شیتقر 27 2833436333 2833436335 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي آزادي
92 337656 مسعود آباد 40004 قزوین- الموت شرقی-روستای گازرخان(مسعودآباد) 1114 2833719200 2833719200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي آزادي

آخرین اخبار روستایی استان