صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان خوزستان 

لیست دفاتر ICT روستایی استان خوزستان

ردیف شماره نام کد آدرس پیش شماره تلفن دورنگار ATM POS صندوق امانات دایره ارزی باجه عصر CVV2 شارژ تلفن همراه شعبه ناظر
1 333412 ماهور برنجی 69649 دزفول روستای ماهوربرنجی خ امام علی(ع) 2567 061-42359000 061-42359122 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دزفول
2 333421 دهلاویه 69575 سوسنگرد روستای دهلاویه 2579 9166091282 9166091282 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سوسنگرد
3 333428 کوشکک 69554 خوزستان گتوند روستای کوشکک پست بانک 655 6126761266 6126761266 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گتوند
4 333441 ساریه 69391 جاده سوسنگرد هویزه روستای ساریه 2578 9370032323 9166061929 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سوسنگرد
5 333480 سماله 69087 خوزستان شهرستان گتوند عقیلی شهرسماله خیابان آزادی 2618 6126766066 6126766066 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گتوند
6 333495 ترشک 68982 ایذه بخش سوسن روستای ترشک 2521 6925248190 6925248190 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ايذه
7 333524 آلبوعفری شمالی 68778 سوسنگرد روستای البوعفری شمالی 2579 36768200 3678200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سوسنگرد
8 333559 سد شاوور 68502 خوزستان شوش دانیال بخش شاوور روستای  سدشاوور 562 6425621222 6425621534 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شوش دانيال
9 333573 وحدت 68418 خوزستان - بهبهان - شهرک وحدت - فاز دوم 2554 6152844333 6152844222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بهبهان
10 333649 سه بردان 67886 استان خوزستان شهرستان مسجدسلیمان روستای سه بردان 2627 6824211595 6824211595 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مسجد سليمان
11 333661 خنافره 67829 خوزستان شادگان - بخش خنافره- شهر خنافره جنب مرکز مخابرات 912 6323253200 6323253200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شادگان
12 333695 چم خلف عیسی 67597 هندیجان شهر زهره چم خلف عیسی 2634 6152595200 6152595200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ماهشهر
13 333706 قلعه تل 67554 خوزستان باغملک قلعه تل خیابان امام ره جنب داروخانه قدیم 2539 6143774110 6143774110 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر باغملك
14 333763 لالب 67149 باغملک روستای لالب 2540 6143735001 6143735001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر باغملك
15 333765 بوزی 67145 خوزستان شادگان بوزی جنب مخابرات 659 6153735333 5153735333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شادگان
16 333913 کان گنجشکی 66008 شهر قلعه تل روستای کان گنجشکی 887 6924313616 6924313616 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر باغملك
17 333953 ده کیان قلعه سرد 65769 دهدز-قلعه سرد-ده کیان 565 6143682610 6143682610 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ايذه
18 334005 پتک جلالی 65349 پتک جلالی 2542 6143730430 6143730430 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر باغملك
19 334050 هورت هاگول 64979 شهرستان هویزه روستای هورت عاگول 2641 6136785001 61367850 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سوسنگرد
20 334092 بیت باوی 64628 خوزستان-شهرستان رامشیر روستای بیت باوی 2583 9169205989 2189779127 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رامهرمز
21 334129 بلوطک شیخان 64392 ایذه روستای بلوطک شیخان 2524 6143638960 6143638960 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ايذه
22 334143 پیازکار 64302 خوزستان - بهبهان - روستای پیازکار 220 6152807222 6152807222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بهبهان
23 334158 سوره 64188 جاده شلمچه - مصلاوی 2561 53585200 53585200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خرمشهر
24 334198 کوت سیدنعیم 63928 جاده اهوازسوسنگردکوت سیدنعیم خ روبه روی جاده 613 6136763338 6136763333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سوسنگرد
25 334201 تشان 63907 خوزستان بهبهان تشان روستای مشهد 2550 3307333 3307222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بهبهان
26 334227 شهرک آژادی 63762 اندیمشک شهرآزادی ورودی اصلی 2510 6142644655 6142644655 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر انديمشک
27 334250 شمیلان 63647 استان خوزستان -شهرستان رامهرمز-بخش ابوالفارس-روستای شمیلان 2584 6143529560 6143529560 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رامهرمز
28 334348 دو دانگه 62803 خوزستان - بهبهان - دهستان دودانگه - روستای دودانگه بزرگ - شهرک شهید بهشتی 2555 6713308333 6713308222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بهبهان
29 334458 جوادسعیدی 62104 خوزستان- ایذه- بخش سوسن- روستای جواد سعیدی 2520 6143648600 6143648600 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ايذه
30 334485 حبابه علیا 61867 استان خوزستان شهرستان امیدیه روستای حبابه علیا 2499 6158381460 6152636342 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اميديه
31 334493 پرچستان 61831 ایذه روستای پرچستان گورویی 2523 6925238943 6925238943 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ايذه
32 334524 مشراگه 61620 خوزستان -رامشیر -شهر مشراگه خ امام خمینی مرکز مخابرات 2583 6143590000 6143590000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رامهرمز
33 334595 چم تنگ 61185 خوزستان هندیجان روستای چم تنگ خ ایثارگران خ شهید سید حمید آل سید 2636 58340133 58340133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ماهشهر
34 334633 جلیزی عبدالرضا 60908 سوسنگرد مسیر الله اکبر روستای جلیزی عبدالرضا 2577 9379193626 9379193626 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سوسنگرد
35 334663 منتظری 60683 دزفول شهرک منتظری خ بسیج 2574 6142347000 6142347322 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دزفول
36 334676 شهیدمطهری 60544 شهرک مطهری خ بوستان 2574 6142346000 6142346322 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دزفول
37 334684 امیرچراغ علی 60460 استان خوزستان شهرستان رامهرمز بخش مرکزی حومه شرقی روستای امیرچراغعلی 2590 6143574030 6143574030 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رامهرمز
38 334796 پیردالو 59739 خوزستان شوشتر  روستای پیردالو خیابان مسجد. دفتر پستبانک 2610 6136240309 6136240309 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شوشتر
39 334804 پشت پیان 59707 خوزستان- ایذه - پیان ابتدای خیابان فردوسی پلاک 10 2522 6143644640 6143646072 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ايذه
40 334811 ابوالعباس 59661 خوزستان شهر باغملک بخش منگشت ابوالعباس 2540 6143728600 6143728828 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر باغملك
41 334865 مقطوع 59278 خوزستان- بندر ماهشهر - بخش مرکزی - دهستان جراحی - روستای مقطوع علیا 2549 9163521377 9163521377 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ماهشهر
42 334871 سردارآباد 59232 شوشتر سرداراباد 2609 6136294333 6136294200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شوشتر
43 334894 دهکده 59011 دهکده خیابان اصلی 613 6136725388 6136725388 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اهواز
44 334896 هشچه 59009 شهرستان ماهشهرروستای هشچه سفلی 2549 9169541790 9169541790 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ماهشهر
45 334920 اروندکنار 58867 اروندکنار نهر قصر مرکز مخابرات 882 6322722004 2142695350 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آبادان
46 334958 رباط علیا 58612 روستای رباط 2540 6143727590 6143727590 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر باغملك
47 334966 چاه سالم 58549 چاه سالم-جنب کارواش 2500 52635404 52635404 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اميديه
48 335005 شهید رایگانی 58207 خوزستان رامهرمز ابوالفارس شهیدرایگانی 2584 6143579200 6143579200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رامهرمز
49 335032 تخت کبود 58040 باغملک روستای تخت کبود 2538 6158100226 6158100226 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر باغملك
50 335064 خیبر 57859 دزفول شهرک خیبر خ امام خمینی 641 6412290000 6412290322 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دزفول
51 335070 چم گلک 57778 خوزستان اندیمشک چمگلک خ امام خمینی جنب مخابرات 2510 6142679333 6142679333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر انديمشک
52 335152 میداود 57237 یداود روبروی کلانتری قدیم جنب بانک کشاورزی 661 6924333180 6924333180 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر باغملك
53 335168 شهید بهشتی 57115 دزفول شهرک شهید بهشتی خیابان ازادگان 2565 6142292000 6142292000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دزفول
54 335186 امیرالمومنین 56980 خوزستان -امیدیه -روستای امیرالمومنین (ع)-دفتر پست بانک امیرالمومنین 2499 6152637333 6152637333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اميديه
55 335213 سه تلون 56826 خوزستان-رامهرمز-بخش ابوالفارس-روستای سه تلون 691 6913205418 6913205418 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رامهرمز
56 335233 عنبر 56666 شهرستان مسجدسلیمان روستای عنبر 2626 9168810893 6812290854 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مسجد سليمان
57 335240 بایمان سادات 56648 خوزستان رامهرمز روستای بایمان سادات 2590 6143538090 2189776492 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رامهرمز
58 335328 رستم آباد 56063 خوزستان رامهرمز روستای رستم آباد 2588 6143575502 43575502 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رامهرمز
59 335401 پتک بیگدلی 55518 باغملک روستای پتک بیگدلی 2542 6924330431 6924330431 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر باغملك
60 335436 گرگر 55326 استان خوزستان -شهرستان ماهشهر- جراحی -روستای گرگر اول بازار 2549 6522603003 6522369223 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ماهشهر
61 335466 حاجی آباد 55181 استان خوزستان-شهرستان رامهرمز-بخش ابوالفارس-روستای حاجی اباد پست بانک حاجی اباد 2584 6913200144 6913200078 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رامهرمز
62 335484 دارخوین 55029 شادگان بخش دارخوین 2594 6323232200 6323233200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شادگان
63 335503 شمس آباد 54939 خوزستان دزفول شمس اباد ابتدای خیابان ازادگان پشت پاسگاه انتظامی 2573 6142377160 6142379000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دزفول
64 335524 صفحه 2 54841 خوزستان ملاثانی کوی قدس بین خیابان 6 و 7 پلاک 1 213 6136523086 6136523085 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سقراط
65 335529 قلعه نو شمس آباد 54811 خوزستان   دزفول روستای قلعه نوشمس اباددفتر پست بانک قلعه نو 2573 6142344000 6142344322 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دزفول
66 335532 غوابش 54803 خوزستان جاده اهواز سوسنگرد روستای غوابش 2578 36762333 36762332 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سوسنگرد
67 335586 باوج 54411 رامهرمز بخش ابوالفرس روستای باوج 2584 6143737465 6143737465 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رامهرمز
68 335629 کردستان 54152 خوزستان شهرستان بهبهان روستای کردستان بزرگ 220 6152809000 6152809000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بهبهان
69 335641 سیدان 54056 خوزستان گتوند عقیلی روستای سیدان 2618 6126760886 6126760886 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گتوند
70 335706 دونه 53674 امیدیه روستای دونه 61 6152622886 6152630966 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اميديه
71 335777 مهاجرین 53219 دزفول شهرک مهاجرین انتهای خیابان شهید صادقی 903 6142355000 6142355322 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دزفول
72 335789 آسیاب 53126 استان خوزستان شهرستان امیدیه دهستان آسیاب 2499 6152636342 6152636342 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اميديه
73 335854 المهدی 52634 خوزستان دزفول شهرک المهدی خ کشاورز 2567 6158790431 6158790431 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دزفول
74 335887 کره سیاه  تلخ 52366 بهبهان- روستای کره سیاه تلخ 2554 6152745222 6152745222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بهبهان
75 335899 سمیده 52240 خوزستان شهرستان هویزه روستای سمیده 2578 9169135119 9169135119 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سوسنگرد
76 335949 دوکوهه 51835 اندیمشک شهرک دوکوهه خ شهید مطهری 2510 42638521 42638521 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر انديمشک
77 335995 گرگری علیا 51516 استان خوزستان شهرستان امیدیه روستای گرگری علیا 2499 9168186048 9168186048 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اميديه
78 336004 رفیع 51470 شهرستان هنیزه بخش نیسان شهر رفیع خ انقلاب جنب شهرداری 2641 6136760333 6136760200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سوسنگرد
79 336018 باصری 51370 خوزستان رامهرمز دهستان باصدی دفتر ictباصدی 2590 6912296200 2189781601 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رامهرمز
80 336022 سیدنور 51340 دزفول شهرک سیدنور خیابان شهید لطیفات 2565 6142291322 6142291322 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دزفول
81 336028 ّّّّّّّّبدیل 51324 خوزستان گتوندعقیلی روستای بدیل جاده اصلی 672 6126766086 6126766086 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گتوند
82 336071 ابوحمیظه 51056 شهرستان دشت ازادگان -شهر ابوحمیظه بلوار اصلی ازادگان 2578 6136750492 6136750492 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سوسنگرد
83 336085 رکبه 50974 شادگان روستای رگبه 2593 6323412959 6323412959 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شادگان
84 336094 چنارستان 50919 خوزستان ایذه-هلایجان-چنارستان 2526 6143647000 6143647000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ايذه
85 336110 سرتنگ شبکوری 50825 خوزستان-ایذه-پیان- روستای تاشار خیابانشهید حیدرنیا 2522 6143644680 6143644680 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ايذه
86 336115 نهر حسین 50761 شادگان ابشار نهرحسین 2596 6153728285 6153728333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شادگان
87 336192 سیدعباس 50275 سوسنگردمسیرالله واکبر روستای سیدعباس شریعتی خ اصلی نصر 2 613 6136720045 6136720045 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سوسنگرد
88 336199 انجیرک 50243 خوزستان دزفول انجیرک گلستان3 2573 6142345595 6142345595 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دزفول
89 336285 درونگ 49646 خوزستان -شهرستان بهبهان -روستای درونک 2552 6152897222 6152897222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بهبهان
90 336306 شهیدمدنی 49521 اندیمشک شهرک مدنی خ شریعتی 2510 6142678485 6142678485 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر انديمشک
91 336440 نهر مسلم 48630 شادگان روستای نهرمسلم 2597 6153756333 6153756333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شادگان
92 336452 گاومیر 48550 دزفول سردشت روستای گاومیر 61 610000000 610000000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دزفول
93 336472 دهملا بزرگ 48398 استان خوزستان شهرستان هندیجان روستای دهملا بزرگ 2635 6152593200 6152593200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ماهشهر
94 336537 صگورصالح 47934 روستای سبهانیه 2577 6136741204 6136741204 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سوسنگرد
95 336571 مسیرشمالی 47668 خوزستان شادگان مسیرجنوبی جنب حوزه بسیج والفجر 2596 6153721859 6153728143 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شادگان
96 336636 جنت مکان 47227 خوزستان-شهرستان گتوند- جنت مکان- خیابان بسیج 2619 6126764350 6126764350 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گتوند
97 336651 اسلام آباد 47140 دزفول روستای اسلام آباد خ بعثت 2564 6142354065 6142354065 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دزفول
98 336704 تکیه 46742 روستای تکیه 2539 6143747210 6143747210 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر باغملك
99 336721 چلچک 46651 خوزستان باغملک چلچلک 2540 6924338376 6924338376 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر باغملك
100 336755 بنوت بالا 46387 دزفول شهرک بنوت بالا خ مخابرات 2564 6142296000 6142296070 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دزفول
101 336857 ناصرآباد 45534 هندیجان روستای ناصر آباد 2634 6152591200 6152591200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ماهشهر
102 336866 بنواروسطی 45475 ماهشهر جراحی روستای بنیوار سفلی 2549 6152369223 6152369223 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ماهشهر
103 337006 رغیوه 44459 شهرستان هفتگل - بخش رغیوه 2631 6158080528 6158080528 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رامهرمز
104 337058 دوکوهک 44082 رامهرمز روستای دوکوهک 2590 2293333 2293336 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رامهرمز
105 337089 بن جعفر 43818 خوزستان دزفول روستای بن جعفر میدان بسیج 2574 6413227335 6413227479 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دزفول
106 337193 مهدی آباد 43138 خوزستان شوشتر شهرک مهدی آباد خیابان شهید سلیمانی 2612 6136216000 6136216333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شوشتر
107 337298 شهرک چمران 42495 استان خوزستان شهرستان گتوند شهر صالحشهر خیابان امام خمینی نبش سعدی 5 924 6136373000 6136373000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گتوند
108 337306 چیدن 42457 باغملک بعد از روستای ابوالعباس روستای چیدن 2540 6143728840 6143728840 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر باغملك
109 337316 خیرابادگهر 42371 خوزستان - بهبهان - روستای خیرآبادگهر 2554 6158241404 6158241404 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بهبهان
110 337331 شیرین آب 42253 دزفول شیرین آب جنب میدان لاله روبروی مسجدجامع 2567 6142358000 6142358002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دزفول
111 337456 سیا منصور 41334 دزفول سیاه منصور لین 2 2564 6142543322 6142543322 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دزفول
112 337594 سراک علیا 40370 ایذه روستای سراک علیا 2523 6925408001 6925408001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ايذه
113 337639 مالکابد 40097 خوزستان رامهرمز روستای مالکاید 2590 6912293341 6912293341 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رامهرمز

آخرین اخبار روستایی استان