صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان بوشهر 

لیست دفاتر ICT روستایی استان بوشهر

ردیف شماره نام کد آدرس پیش شماره تلفن دورنگار ATM POS صندوق امانات دایره ارزی باجه عصر CVV2 شارژ تلفن همراه شعبه ناظر
1 333450 درازی 69309 استان بوشهر شهرستان دشتی روستای درازی 2088 7735353454 7735353454 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خورموج
2 333454 حسین زائری 69280 استان بوشهر - دشتی - روستای حسین زایری 2088 7758671718 776312001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خورموج
3 333501 جزیره 68952 بوشهر گناوه بندر ریگ جزیره شمالی 773 3842003 3843333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گناوه
4 333510 سرمستان 68851 استان بوشهر-شهرستان دیر-شهر ابدان-روستای سرمستان 2091 35460000 35460000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دير
5 333515 زیارت ساحلی 68823 خورموج روستای زیارت ساحلی دفتر خدماتی پست بانک 2087 7735351216 7735351216 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خورموج
6 333561 لاور شرقی 68494 بوشهر دشتی  روستای لاور شرقی 2089 7735341000 7735341001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خورموج
7 333570 پرک 68444 بوشهر کنگان پرک 136 7737244000 7737244000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کنگان
8 333612 گنخک شیخیا 68150 بوشهر دشتی کاکی روستای گنخک شیخها جنب بهداشت 2086 7735362001 7735362001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خورموج
9 333626 مغدان 68046 بوشهر-دیر-مغدان 2092 7735455042 7735455212 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دير
10 333659 تمبک 67846 کنگان تمبک جدید خیابان اصلی روبروی خانه بهداشت 2104 7737233092 7737233092 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کنگان
11 333724 شهنیا 67433 بوشهر-دیر -روستای شهنیا 2092 7735451101 7735451190 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دير
12 333822 بستانو 66760 بوشهرعسلویه روستای بستانو 2100 37250000 37250001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عسلويه
13 333845 بساتین 66550 بوشهرشهرستان عسلویه-روستای بساتین-روبروی مسجد جامع حسن ابن علی 2101 7737251003 7737251003 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عسلويه
14 333875 جنوب جم 66322 استان بوشهر-شهرستان جم-جنوب جم-بلوار ولی عصر 77 7737644750 7737644750 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جم
15 333949 دویره احمدی 65778 بوشهر روستای احمدی دویره 2061 7712322841 7712322841 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر انقلاب
16 333955 بنداروز 65758 برازجان بداروز خیابان اصلی برازجان اهرم 77 7734211493 7734211493 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دشتستان
17 333969 فقیه حسنان 65644 خورموج روستای فقیه حسنان مخابرات 2088 9172660964 9172660964 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خورموج
18 334020 شهرخاص 65166 استان بوشهر- شهرستان جم - روستای شهر خاص 2070 7727732317 7727732317 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جم
19 334031 گزبلند 65114 بوشهر-برازجان-روستای گزبلند 2080 7734372582 7734372582 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دشتستان
20 334058 چاه تلخ 64884 بوشهر دلوار روستای چاه تلخ شمالی 2063 7735261000 7735261001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اهرم
21 334162 کلل دشتی 64153 بوشهر خورموج روستای کلل دشتی 2088 7735385457 7735385457 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خورموج
22 334164 پوزه گاه 64138 روستای پوزگاه 137 7723872005 7723872005 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گناوه
23 334189 کناری 63996 استان بوشهر شهرستان تنگستان محمود احمدی روستای کناری 2064 7735292001 7735292001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اهرم
24 334216 گلستان 63820 استان بوشهر شهرستان دشتی روستای گلستان 2087 7726412406 7726412406 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خورموج
25 334224 کاکلی 63773 استان بوشهر شهرستان تنگستان روستای باغک پست بانک کاکلی 2065 7735231567 7735231567 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اهرم
26 334263 کردلان 63528 استان بوشهر خورموج روستای کردلان 2084 7735380003 7735380003 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خورموج
27 334306 بویری 63142 استان بوشهر/شهرستان دشتستان/شبانکاره/روستای بویری/پست بانک بویری 2079 7734922000 7734922000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دشتستان
28 334333 سواحل 62929 استان بوشهر شهرستان عسلویه بخش چاه مبارک روستای سواحل 773 7737326660 7737326660 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عسلويه
29 334357 قلعه سفید 62749 برازجان قلعه سفید خیابان فردوسی کوچه دانش 2081 7734374455 7734374455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دشتستان
30 334392 باریکان 62531 استان بوشهر شهرستان جم روستای باریکان 773 9172359456 775877152 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جم
31 334411 چاه  پیر 62411 بوشهر تنگستان اهرم روستای چاه پیر کوچه گلستان 2064 7735262006 7735262006 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اهرم
32 334451 چهاربرج 62153 چهاربرج مرکز مخابرات 679 7734346000 7734346000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دشتستان
33 334453 کره بند 62149 بوشهر منطقه رودحله روستای کره بند 2060 7733427284 7733427285 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر انقلاب
34 334454 چهارمحال 62142 روستای چهارمحال 137 7723882011 7723882011 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گناوه
35 334476 انارستان 61951 استان بوشهر - شهرستان جم - شهر انارستان - خیابان شهید محسنی 2066 7737680453 7737680453 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جم
36 334499 سنا 61763 شهرستان دشتی-روستای سنا خ سید علی عامنه ای ک شهید کردی پیشخوان سنا 2083 7735317354 7735317354 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خورموج
37 334615 کردوان علیا 61045 دشتی .روستای کردوان علیا 2087 7758676900 2189780531 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خورموج
38 334617 شنبه 61033 بوشهر دشتی شنبه 2083 7735383653 7735383653 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خورموج
39 334631 عیسوند 60917 استان بوشهر-برازجان روستای عیسوند مرکزمخابرات 773 7734210001 7734210001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دشتستان
40 334645 بامنیر 60802 کاکی روستای بامنیر 2085 7735370000 7735370000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خورموج
41 334842 حسینکی سرمل 59465 بوشهر روستای سرمل خیابان رسالت 2061 59465 7733412188 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر انقلاب
42 334856 شول 59352 روستای شول 137 7723342525 7723342525 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گناوه
43 334897 چاووشی 59006 استان بوشهر شهرستان دشتی شهر خورموج روستای چاوشی 2088 7735363200 7735363333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خورموج
44 334902 خون 58991 استان بوشهر شهرستان بوشکان روستای خون 77 334212002 44247352 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دشتستان
45 334917 برکه چوپان 58873 روستای برکه چوپان 2104 37462379 37462379 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کنگان
46 334919 فاریاب 58869 دشتستان-بخش بوشکان-فاریاب-خ ولی عصر 2076 7734431658 7734431658 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دشتستان
47 334931 دهقاید 58785 شهرستان دشتستان روستای دهقاید بلوار شهدا 2081 7734151735 7734151735 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دشتستان
48 334974 آباد 58508 بوشهر تنگستان اباد بلوار معلم پست بانک اباد 2064 7725244000 7725244000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اهرم
49 335029 چاهگاه 58053 بوشهر خورموج روستای چاهگاه کنارجاده اصلی 2083 7735317813 7735317813 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خورموج
50 335114 جزیره شیف 57506 بوشهر-جزیره شیف-پست بانک جزیره شیف 128 7733411560 7733411560 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر انقلاب
51 335175 اولی شمالی 57059 استان بوشهر-شهرستان دیّر-روستای اُلی شمالی-مرکز مخابرات 2094 7735465000 7735465001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دير
52 335257 پشتو 56514 استان بوشهر شهرستان جم بخش ریز روستای پشتو 2068 7737683125 7737683125 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جم
53 335272 میان دشت 56421 بوشهر دشتستان آبپخش روستای  میاندشت دفتر  مخابرات 679 7734215000 7734215001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دشتستان
54 335275 شیرینو 56389 شیرینو بلوار امام بعد از بانک سپه 773 7737292908 7737292908 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کنگان
55 335382 عامری ساحلی 55683 بوشهر تنگستان بندر عامری خیابان اصلی روستا بالاتر از بانک صادرات 2062 7735270708 7735270708 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اهرم
56 335446 دهرودسفلی 55287 بوشهر دشتستان بخش ارم دهرود سفلی 773 7734432497 7734432497 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دشتستان
57 335477 هلیله 55054 بوشهر کوی هلیله دفترخدمات ارتباطی 2061 7733421000 7733421001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر انقلاب
58 335535 سرمک 54775 استان بوشهر شهرستان دشتی روستای سرمک 2084 7735342000 7735342001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خورموج
59 335545 لمبدان پایینی 54700 استان بوشهر-شهرستان دیر -روستای لمبدان پایینی کنار جاده 2095 7735464040 7735464040 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دير
60 335575 بردستان 54491 استان بوشهر شهرستان دیر شهر بردستان جنب کتابخانه عمومی 2095 7735462352 7735462352 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دير
61 335615 دهرود علیا 54218 بخش ارم دهرود علیاء 2072 7734430236 7734430236 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دشتستان
62 335662 راهدار 53941 بوشهر-برازجان-راهدار-دفترict 2081 7734392434 7734392434 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دشتستان
63 335683 مال خلیفه 53787 روستای مال خلیفه 137 773247500 773245372 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گناوه
64 335723 تنگمان 53555 بوشهر 1598 3333333 33333333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جم
65 335797 گاوسفید 53081 روستای گاو سفید 137 7723912006 7723912006 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گناوه
66 335807 چاهه 52995 - - - - خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جم
67 335817 گرگور 52909 بوشهر دلوار روستای گرگور 2063 7735255587 7735255289 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اهرم
68 335863 اخند 52567 عسلویه- اخند روبروی بانک صادرات 2101 7737246054 7737246054 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عسلويه
69 335864 قایدی 52563 بوشهر جم روستای قائدی 2069 7737685004 7737685004 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جم
70 335972 خوشاب 51677 بوشهر-برازجان-روستای خوشاب 2080 7734372725 7734372725 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دشتستان
71 336072 کوری حیاتی 51051 بوشهر شهرستان جم روستای کوری حیاتی 2070 9179727183 7727694008 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جم
72 336095 چهارروستایی 50916 بوشهر گناوه چهارروستایی 772 7733843666 7733843006 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گناوه
73 336126 کلات 50665 شهرستان عسلویه روستای کلات خ امام حسین (ع) مرکز مخابرات 2102 37256000 37256001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عسلويه
74 336145 سهمو شمالی 50521 بوشهرعسلویه روستای سهموشمالی 2100 7727422000 7727422002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عسلويه
75 336198 زیارت 50250 دشتستان زیارت پست بانک 773 7734332323 7734332323 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دشتستان
76 336208 قباکیکی 50163 استان بوشهر-شهرستان تنگستان-روستای قباکلکی-خیابان بسیج 2065 7725282003 7725282003 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اهرم
77 336213 بازوئی 50128 تنگستان منطقه محموداحمدی بازوئی 2064 7735253741 7735253741 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اهرم
78 336229 سالم آباد 50022 بوشهر دلوار سالم اباد 773 7735792212 7735792212 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اهرم
79 336266 بوشکان 49752 بوشهر دشتستان بخش بوشکان شهر بوشکان دفتر خمات بانکی پست بانک 2075 7734352626 7734352127 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دشتستان
80 336280 کلل 49685 برازجان روستای کلل 773 34365159 34365159 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دشتستان
81 336322 آب طویل 49431 آبطویل 2061 7733420383 7733420383 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر انقلاب
82 336367 صیدی 49107 استان بوشهرشهرستان جم روستای صیدی 2069 7737686426 7737686426 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جم
83 336390 سرچشمه 48941 استان بوشهر شهرستان جم روستای سرچشمه 2066 7737681000 7737681000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جم
84 336415 چارک 48775 استان بوشهر خورموج روستای چارک منزل امرالله دشتی 2088 35374311 35374311 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خورموج
85 336490 خره 48286 بوشهر عسلویه روستای خره مرکز مخابرات روستایی 2100 7737341000 7737341000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عسلويه
86 336496 گورک دژگاه 48210 بوشهرتنگستان گورک دژگاه 2063 7735282500 7735282500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اهرم
87 336561 رودفاریاب 47761 بوشهر برازجان ارم رودفاریاب دفتر بانکی 2071 7734362300 7734362300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دشتستان
88 336565 زبار 47724 عسلویه- بخش چاه مبارک- روستای زبار - خیابان اصلی 2100 7737257006 7737267006 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عسلويه
89 336566 زبار 47724 عسلویه- بخش چاه مبارک- روستای زبار - خیابان اصلی 2100 7737257006 7737267006 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عسلويه
90 336588 چاهکوتاه 47517 بوشهر-شهرستان بوشهر روستای چاهکوتاه خیابان اصلی 77 7733428002 733428617 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر انقلاب
91 336692 گورک سادات 46856 بوشهرتنگستان دلوار گورک سادات 2063 7735237000 7735237000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اهرم
92 336714 مال قاعد 46707 استان بوشهر بندرگناوه خ علی ابن ابی طالب پست بانک 2107 7733147400 7733147400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گناوه
93 336763 هاله 46283 بوشهر -شهرستان عسلویه-روستای هاله-خیابان امام خمینی(ره) 2101 7737251005 7737251005 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عسلويه
94 336764 پرجونگ 46282 بوشهر دشتستان بخش ارم روستای پرگانک(پرجونک) 773 4532000 4532000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دشتستان
95 336847 دوراهک 45638 دیر دوراهک جنب تاکسی تلفنی شبدیز 1516 7735450807 7735450830 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دير
96 336869 بهارستان 45450 استان بوشهر شهرستان جم زوستای بهارستان 773 7737642656 7737642656 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جم
97 336875 باغان 45425 استان بوشهر شهرستان دشتی روستای باغان 2083 - - خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خورموج
98 336957 مال محمود 44862 روستای مال محمود 137 7723923333 7723922002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گناوه
99 337068 درودگاه 44020 بوشهر دشتستان دورودگاه 2077 7734363770 7734363770 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دشتستان
100 337069 تشان 44005 استان بوشهر-شهرستان جم-دهستان تشان 2067 7737684657 7737684657 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جم
101 337080 محمد آباد 43918 بوشه - دشتی - محمد آباد 2089 7735310333 7735310333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خورموج
102 337129 طلحه 43564 استان بوشهر شهرستان دشتستان بخش بوشکان روستای طلحه خ اصلی 2075 7734482002 7734482002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دشتستان
103 337178 چاه مبارک 43250 استان بوشهر شهرستان عسلویه بخش چاه مبارک جاده اصلی انتهای بلوار امام جنب پمپ بنزین 2100 7737242003 7737242700 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عسلويه
104 337180 ابگرمک 43243 بوشهر جم آبگرمک 2070 9171861959 9171861959 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جم
105 337217 دره بان 42984 استان بوشهر-شهرستان جم-شهرریز-روستای دره بان-منزل شخصی حسین نویدخواه 2067 7737684550 7737684550 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جم
106 337245 قلعه حیدر 42798 گناوه  روستای قلعه حیدر 773 7733132270 7733132270 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گناوه
107 337250 جتوط 42769 بوشهر دشتستان رئتای جتوط 2077 7734370266 7734370266 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دشتستان
108 337275 محمدصالحی 42621 بندر گناوه روستای محمد صالحی دفتر ای سی تی 2107 33113333 33113333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گناوه
109 337296 نظرآقا 42511 بوشهر-برازجان-روستای نظرآقا 2077 7734341525 7734341525 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دشتستان
110 337338 جزیره جنوبی 42231 گناوه جزیرهج نوبی 137 77333842378 77333842378 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گناوه
111 337413 گورک خورشیدی 41624 بوشهر شهرستان تنگستان بخش ساحلی دلوار روستای گورک خورشیدی 2063 7735237070 7735237055 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اهرم
112 337450 فرامرزی 41380 جم روستای فرامرزی 130 9179978592 9179978592 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جم
113 337476 بندرگاه 41245 بوشهر بندرگاه دفتر خدمات ارتباطی بندرگاه 2061 7733410562 7733410562 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر انقلاب
114 337560 سربست 40587 بوشهر شهرستان گناوه روستای سربست خ ولایت دفتر ict روستای سربست 2107 7733148488 7733148488 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گناوه
115 337653 گاهی 40024 تنگستان بخش دلوار روستای گاهی روبروی جاده اصلی 2062 7735244344 7735244344 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اهرم

آخرین اخبار روستایی استان