صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان اصفهان 

لیست دفاتر ICT روستایی استان اصفهان

ردیف شماره نام کد آدرس پیش شماره تلفن دورنگار ATM POS صندوق امانات دایره ارزی باجه عصر CVV2 شارژ تلفن همراه شعبه ناظر
1 333377 سپرو 69951 روستای سپرو 545 46231222 46231222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نائين
2 333396 کوهان 69750 تیران کو هان 1639 9132311382 9132311382 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تيران
3 333397 کارویه 69748 فلاورجان روستای کارویه 533 3137525333 3137525333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فلاورجان
4 333409 نهضت آباد 69665 فریدونشهر روستای نهضت اباد 1681 3157562166 3157562165 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فريدونشهر
5 333410 عباس آباد 69664 اردستان روستای عباس اباد 51 9131884056 9131884056 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردستان
6 333423 اوشیان 69569 اصفهان - مبارکه - میدان فولاد - بلوار آزادگان - روبروی پمپ بنزین رسالت کرکوند 543 3152512020 3152512020 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مبارکه
7 333425 تندران 69563 تندران 1638 3142775324 3142775324 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تيران
8 333432 حسنارود 69504 کاشان/روستای حسنارود/کوچه مسجد صاحب الزمان(عج) 1697 3155632600 3155632600 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشان
9 333442 هاردنگ 69378 هاردنگ-دفترمخابراتی 1703 3152565000 3152565222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرين شهر
10 333449 کمجان 69319 روستای کمجان 1725 3154286000 3154286002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نطنز
11 333452 گشنیزجان 69290 اصفهان شهرستان چادگان دفتر ای سی تی روستای گشنیزجان 1644 3157713200 3157713545 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر چادگان
12 333455 کجان 69279 نایین روستای کجان 1716 3146234044 3146234044 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نائين
13 333461 اژیه 69218 اژیه خ امام خمینی 1613 3146503000 3146503000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
14 333475 پلارت 69135 فلاورجان روستای پلارت خ اصلی 531 3137213232 3137213232 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فلاورجان
15 333498 دزج 68970 اصفهان -دهاقان-دزج -کوچه شهید بهشتی 1656 3153360585 3153360585 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرضا
16 333514 خونداب 68836 خونداب خ امام خمینی دفتر بست بانک 1722 3142202000 3142202111 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نجف اباد
17 333523 جولرستان 68783 جولرستان خ ش بهشتی جنب شورا 1687 3137472200 3137472200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فلاورجان
18 333539 فاویان 68670 روستای فاویان جنب نانوایی 11 3157270321 3157270321 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گلپايگان
19 333591 فوداز 68280 شهرستان نایین -روستای فوداز - دفتر مخابرات 1717 3146230222 3146230222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نائين
20 333603 آذرخواران 68212 اصفهان بخش جرقویه سفلی روستای آذرخواران میدان حضرت ابوالفضل (ع) 1608 3146625000 3146625000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
21 333605 قلعه ناظر 68196 اصفهان تیران و کرون روستای قلعه ناظر 1638 314250000 3142580323 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تيران
22 333615 ارمک 68097 روستای ارمک مرکز مخابرات 1696 3155705455 3155705455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشان
23 333619 تمندگان 68089 فلاورجان پیربکران روستای تمندگان خ اصلی 531 3137266999 3137266999 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فلاورجان
24 333623 موسیان 68055 فلاورجان روستای موسیان خ امام میدان آزادی 533 3137416010 3137416010 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فلاورجان
25 333629 مزرعه گورت 68025 اصفهان خ جی شرقی مزرعه گورت روبروی اداره راه و ترابری شهرستان اصفهان 1620 3135720923 3135724728 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
26 333634 قمبوان 67978 اصفهان-دهاقان-روستای قمبوان-خیابان امام حسین(ع) 1654 3153350700 3153350700 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرضا
27 333679 قزآن 67724 کاشان- روستای قزاآن 68 3158359002 3158359002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشان
28 333693 کاغذی 67636 آران وبیدگل ابوزیداباد روستای کاغذی جنب زیارت 1626 3154255588 3154255110 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آران وبيدگل
29 333704 کشه 67570 شهرستان نطنز- طرق رود - کشه - خیابان اصلی - دفتر ict کشه 1726 3154330000 3154330222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نطنز
30 333725 آبگرم 67425 اصفهان تیرا ن روستای ابگرم خ امام علی 1637 3142767022 3142767022 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تيران
31 333753 تیرانچی 67249 خمینی  شهر تیرانجی 311 9137911156 3133691900 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خميني شهر
32 333754 ورپشت 67242 وربشت میدان امام حسین ( ع ) 1640 3142362511 3142362511 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تيران
33 333775 اسفرجان 67069 شهرضا -روستای اسفرجان 1669 53402616 3153402616 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرضا
34 333800 الله آباد 66920 زرین شهر ورنامخواست روستای اله آباد خ کشاورز پ7 541 3152356220 3152356219 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرين شهر
35 333805 وانشان 66892 روستای وانشان 69 3157247001 3157247001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گلپايگان
36 333833 کلیشادرخ 66677 - - - - خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرين شهر
37 333865 اردیب 66380 خور وبیابانک روستای اردیب دفتر مخابرات روستای اردیب 1653 3158538080 3146341222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نائين
38 333882 قره بلطاق 66270 قره بلطاق 1634 57412000 57412000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داران
39 333891 زیاد اباد 66186 میمه روستای زیاد آباد خیابان شهید محمدی جنب مسجد امام حسن(ع) 526 3145425560 3145427232 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شاهين شهر
40 333894 عزیزآباد 66176 تیران روستای عزیزآباد خ شهدا 1639 3142361000 3142361320 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تيران
41 333921 سه 65975 اصفهان میمه روستای سه مرکز مخابرات 1666 3145772000 3145772455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شاهين شهر
42 333930 دره بید 65924 داران روستای دره بید 1675 3157360645 3157360645 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داران
43 333952 بزم 65771 اصفهان بخش بن رود ورزنه روستای بزم 1607 3146541220 3146541225 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
44 333960 مهیار 65696 شهرضا مهیار مرکز مخابرات 1670 3153324200 3153324444 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرضا
45 333962 قه 65682 کاشان روستای قه 68 55706200 55706200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشان
46 333991 خیرآباد 65448 اصفهان دهق روستای خیراباد خ اصلی 1721 3142201000 3142201100 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نجف اباد
47 333995 رضوانشهر 65417 اصفهان تیران و کرون رضوانشهر منطقه 3 خ امام 1639 3142522007 3142522100 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تيران
48 334004 زفره 65366 فلاورجان روستای زفره کنار گذر اتوبان ذوب آهن 533 3137525111 3137525111 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فلاورجان
49 334011 افجان 65300 استان اصفهان شهرستان تیران وکرون بزرگراه تیران داران منطقه صنعتی افجان جنب حوزه بسیج 1637 3142782777 3142782777 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تيران
50 334013 نیسیان 65270 اردستان روستای نیسیان 51 3154420744 3154420744 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردستان
51 334044 ایراج 65037 اصفهان- خوروبیابانک-روستای ایراج-شهرک امام حسین خیایبان سرو- جنب منزل شخصی 1653 3146345251 3146345200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نائين
52 334051 جوجیل 64971 فلاورجان جوجیل خ بسیح 1687 3137410701 3137410701 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فلاورجان
53 334056 برسیان 64906 براان شمالی برسیان خ اصلی 1619 38822666 38822666 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
54 334061 کاویان 64858 کاویان-خ اصلی 1688 3137542222 3137542222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فلاورجان
55 334067 جعفر آباد 64824 اصفهان تیران و کرون جعفراباد جنب جاده اصلی اصفهان داران 1640 3142771422 3142771422 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تيران
56 334077 دوشخراط 64753 خوانسار دوشخراط خ ولی عصر ک بعثت 1648 3157763333 3157763200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوانسار
57 334095 نصرآباد 64614 اصفهان جرقویه سفلی نصراباد خ امام حسن جنب شرکت تعاونی عشایری 1608 3146656566 3146656566 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
58 334109 ونداده 64497 اصفهان میمه روستای ونداده 1668 3145330000 3145330000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شاهين شهر
59 334110 جار 64490 روستای جار 31 38762636 38762636 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
60 334114 قاسم آباد 64466 قاسم اباد 11 3142760600 3142760600 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تيران
61 334133 محمدآبادکویر 64361 آران وبیدگل محمدآبادبخش مرکزی بل ش نجفتی تبارمرکز مخابرات 1627 3154844111 3154844111 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آران وبيدگل
62 334136 مشکات 64339 مشکات جاده قدیم قم کاشان مرکز مخابرات دفتر ای سی تی 68 55683333 55684333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشان
63 334139 نهوج 64323 - - - - خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردستان
64 334140 سفیدشهر 64315 آران وبیدگل سفیدشهرمرکزمخابرات 1627 3154833000 3154834422 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آران وبيدگل
65 334147 ونهر 64267 فلاورجان روستای ونهر 1683 3137246600 3137246600 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فلاورجان
66 334153 برزک 64205 برزک محله شهید رجایی رو به روی مدرسه ابتدایی طالقانی 534 3155673333 3155673455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشان
67 334163 معصوم اباد 64149 اصفهان-فریدن-معصوم اباد 1634 3157410000 3157410000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داران
68 334165 آقا علی عباس 64129 بادرود خ شهید منتظری 1723 3154347875 3154347875 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نطنز
69 334176 رامشه 64072 اصفهان جرقویه علیا رامشه خ مسایی روبروی کانون بشارت 1611 3146555200 3146556464 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
70 334186 سنوچی 64015 اصفهان بخش جلگه روستای سنوچی 1612 3146573000 314653009 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
71 334194 میرآباد 63953 میراباد 1634 57523000 57523000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داران
72 334204 خویگان اولیا 63890 فریدونشهر خویگان علیا 1678 3157554300 3157554471 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فريدونشهر
73 334205 خویگان اولیا 63890 فریدونشهر خویگان علیا 1678 3157554300 3157554471 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فريدونشهر
74 334214 پاجیک آباد 63829 اصفهان بخش جلگه پاجیک اباد 1613 3146573252 3146573252 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
75 334215 بزمه 63825 اصفهان فریدونشهر بزمه 530 3157550701 3157550701 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فريدونشهر
76 334220 ونک 63785 سمیرم ونک 1662 3153600222 3153600222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سميرم
77 334228 کهنگ 63760 اردستان - روستای کهنگ 51 3154423333 3154423333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردستان
78 334230 هونجان 63756 شهرضا -روستای هونجان 1669 53400511 53400511 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرضا
79 334239 علی آبادکویر 63711 آران وبیدگل علی آبادبخش مرکزی جاده اصلی جنب دفتردهیاری 1627 3154844000 3154844000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آران وبيدگل
80 334262 اشکهران 63563 اصفهان،بن رود،دهستان گاوخونی،روستای اشکهران،بلوار امام رضا، پست بانک اشکهران 1607 3146542000 3146542323 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
81 334267 نیستانک 63467 نیستانک جایگاه اختصاصی شفیعی 1715 3146236229 3146236229 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نائين
82 334275 سفتجان 63411 سفتجان 1675 51312001 57312001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داران
83 334301 اسفرنجان 63183 اصفهان گلپایگان روستای اسفرنجان پست بانک اسفرنجان 1698 3158703459 3157334094 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گلپايگان
84 334305 اصغرآباد 63146 اصغراباد خ امام 1646 3133573600 3133573600 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خميني شهر
85 334312 کردسفلی 63094 اصفهان تیران و کرون کردسفلی خ مخابرات 1638 3142582600 3142582600 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تيران
86 334335 قائم آباد 62922 فریدن قائم آباد 529 3157516000 3157516000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داران
87 334337 تیمیارت 62902 اصفهان بران شمالی روستای تیمیارت  خ امام حسین دفترictتیمیارت 1619 38562000 38562000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
88 334368 علیشاهدان 62675 اصفهان فلاورجان روستای علیشاهدان پست بانک 1684 3137262222 3137262222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فلاورجان
89 334369 زمان آباد 62673 زمان اباد 1703 3152560000 3152560309 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرين شهر
90 334384 خوانسارک 62586 اصفهان فلاورجان روستای خوانسارک خ اصلی 1684 3137214199 3137214199 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فلاورجان
91 334395 قرغن 62517 گلپایگان روستای قرغن دفتر مخابرات 1699 3157800222 3157800222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گلپايگان
92 334431 خنب جزه 62293 کاشان روستای خنب و جزه 536 3155500400 3155500400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشان
93 334444 خرمدشت 62186 خرمدشت 1693 3155613500 315513500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشان
94 334459 لارگان 62076 فلاورجان بوستان روستای لارگان خ اصلی جنب دهیاری 533 3137532333 3137532333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فلاورجان
95 334462 بودان 62047 بودان 1637 3142761124 3142761124 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تيران
96 334471 بتلیچه 61980 بتلیجه 1634 913730037 57523000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داران
97 334480 دارگان 61942 اصفهان فلاورجان روستای دارگان خ اصلی 1684 3137235733 3137235733 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فلاورجان
98 334487 باری کرفس 61863 کاشان مشهداردهال باری کرسف جنب مسجد جامع 1697 3155633030 3155633031 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشان
99 334508 خرمنان 61702 روستای خرمنان-خ شهید محمد رضایی-روبروی آژانس سماء 1640 3142772203 3142772203 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تيران
100 334510 نوگوران 61690 زرین شهر نوگوران 31 52352000 52352222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرين شهر
101 334515 زردنجان 61672 اصفهان زردنجان خ امام خمینی دفتر خدمات بانکی زردنجان 1620 3138882000 3138882000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
102 334518 کهرت 61651 شهرستان خوانسار روستای کهرت 1650 3157758300 3157758300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوانسار
103 334533 کچوئیه 61543 کچوییه خ ش عطایی 1703 3152562000 3152562000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرين شهر
104 334542 مهرجان 61488 اصفهان خوروبیابانک روستای مهرجان بلوار اندیشه 1653 3146376222 3146376222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نائين
105 334591 همگین 61208 همگین -کوچه مخابرات 1656 53363200 53363200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرضا
106 334593 دهسرخ 61197 مبارکه روستای دهسرخ جنب اتوبان اصفهان مبارکه 1709 3152581155 3152581242 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مبارکه
107 334600 شادگان 61172 گلپایگان شادگان 1698 3157270000 3157270000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گلپايگان
108 334604 طار 61117 شهرستان نطنز- روستای طار 1726 3154337000 3154337000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نطنز
109 334619 زازران 61013 فلاورجان زازران خ امام بعد از تقاطع دوم 533 3137563000 3137563000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فلاورجان
110 334622 زودان 60992 اصفهان مبارکه روستای زودان 542 3152377338 3152377338 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مبارکه
111 334642 رباط ابوالقاسم 60813 رباط ابوالقاسم ج اصلی 1699 3157387988 3157387643 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گلپايگان
112 334678 ویدوجا 60485 کاشان روستای ویدوجا 1690 3155653636 3155653636 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشان
113 334683 اسلام آباد 60465 اصفهان بخش جلگه روستای اسلام آبادخ امام خمینی روبروی فروشگاه شرکت تعاونی 1612 3146500666 3146500929 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
114 334685 آبادچی 60445 استان اصفهان شهرستان چادگان  روستا ابادچی 1644 3157701414 3157701414 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر چادگان
115 334689 شاپورآباد 60424 اصفهان برخوار روستای شاپور باد 1629 45886000 315887030 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شاهين شهر
116 334693 بافران 60396 بافران مرکز مخابرات 1714 46242222 46242222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نائين
117 334704 یا رند 60318 نطنز یارند 1725 3154285000 3154285000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نطنز
118 334707 هندو آباد 60305 اردستان - روستای هندواباد 51 3154407703 3154407703 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردستان
119 334710 جیلان آباد 60268 جاده اصفهان نائین روبرو پایانه شرق روستای جیلان اباد مرکز مخابرات 1620 3138783121 3138783121 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
120 334719 خویگان 60190 استان اصفهان شهرستان داران روستای خویگان 1675 57315388 57315388 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داران
121 334723 جندان 60156 جندان مرکز مخابرات 1606 3146543000 3146543222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
122 334732 قرقر 60103 اصفهان چادگان روستای قرقر خ اصلی 1644 3157706200 3157706200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر چادگان
123 334753 انالوچه 60002 اصفهان چادگان انالوجه 1644 3157704660 3157704660 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر چادگان
124 334787 کفران 59817 اصفهان اژیه روستای کفران مرکز مخابرات 1606 3146442001 3146442001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
125 334788 کره 59791 دهاقان روستای کره محله بالا جنب مخابرات 31 3153362152 3153362152 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرضا
126 334805 جنبه و ملکان 59700 اردستان روستای جنبه 51 3154406000 3154406000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردستان
127 334815 فمی 59640 اصفهان نطنز بادرود روستای فمی 1724 3154348910 3154348910 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نطنز
128 334819 کرچگان 59619 کرچگان خ امام حسین ک حافظ 1701 3152342000 3.03E+11 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرين شهر
129 334825 سنگ سفید 59576 خوانسارروستای سنگ سفید 518 57754000 57754000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوانسار
130 334829 نشلج 59541 روستای نشلج جنب حسینیه امام حسن(ع) 68 3155630535 3155630535 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشان
131 334830 مهرگان 59532 فلاورجان پیربکران روستای مهرگان خ اصلی 1684 3137266222 3137266222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فلاورجان
132 334831 دره سیب 59531 فریدونشهر روستای دره سیب 1682 3158756113 3158756113 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فريدونشهر
133 334845 نیاسر 59455 نیاسر خ ولی عصر 1697 3155722500 3155722500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشان
134 334853 چم حیدر 59392 زرین شهر روستای چم حیدر 31 52487000 52487000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرين شهر
135 334882 گونیان 59166 اردستان - روستای گونیان 51 9138610832 9138610832 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردستان
136 334885 هراتمه 59153 هراتمه 1708 3152377301 3152377301 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مبارکه
137 334887 قلعه امیریه 59110 قلعه امیریه ک ش علی رضایی 1645 3133690800 3133690800 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خميني شهر
138 334898 حسن رباط 59004 اصفهان میمه روستای حسن ریاط 1667 314342000 314342000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شاهين شهر
139 334900 کمیتک 58998 اصفهان چادگان کمیتک خ دهه فجر 1643 3157710121 3157710121 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر چادگان
140 334916 حوض ماهی 58879 اصفهان شهرستان مبارکه روستای حوض ماهی دفتر آی سی تی 1711 3152682000 3152682000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مبارکه
141 334948 مهاباد 58655 اصفهان اردستان مهاباد خ 45 متری 1604 3154403580 3154403580 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردستان
142 334951 ازوار 58642 کاشان روستای ازوار 1690 3155654141 3155654141 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشان
143 334963 جعفر آباد 58585 اصفهان  لنجان   جعفرآباد 1702 3152485112 3152485112 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرين شهر
144 334964 اوره 58575 روستای اوره خیابان امام کوچه شهید شعبانی 1727 3158426333 3158426364 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نطنز
145 334967 هسینه جان 58546 نجف آباد بخش مهردشت هسنیجه 1722 31422268000 3142268000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نجف اباد
146 334972 کرسگان 58520 اصفهان فلاورجان کرسگان خ شهدا 1687 3137472111 3137472111 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فلاورجان
147 334977 اورگان 58489 اصفهان چادگان اورگان 1641 3157742009 3157742009 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر چادگان
148 334984 زفره 58439 روستای زفره جنب قرض الحسنه زفره 1616 3146438783 3146438783 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
149 334985 مورنان 58425 اصفهان خوراسگان روستای مورنان خ ش رجایی پ160 1621 3135299299 3135299299 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
150 334989 فخره 58394 آران وبیدگل ابوزیدآباد فخره 1626 3154253515 3154253515 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آران وبيدگل
151 334998 نیک آباد 58322 اصفهان نیک اباد جرقویه بل امام خمینی روبروی شهرداری 1609 3146622001 3146622001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
152 335036 چهارراه سلات اباد 58023 سمیرم چهاراه سعادت آباد 1657 3153572222 3153572222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سميرم
153 335050 برف انبار 57966 برف انبار بلوار امام 1678 3157552208 3157552208 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فريدونشهر
154 335051 جرم افشار 57957 شهرضا جرم افشاد خ ش مهاجری پ2 527 3153210000 3153210000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرضا
155 335055 ولوجرد 57933 نطنز ولوجرد 1727 3154302001 3154302001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نطنز
156 335069 نسیم آباد 57789 اصفهان تیران و کرون روستای نسیم اباد 1637 3142764002 3142764002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تيران
157 335078 جم یوسفعلی 57753 استان اصفهان شهرستان لنجان روستای چم یوسفعلی 1702 3152483169 3152482160 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرين شهر
158 335093 اذان 57620 ازان میدان ولیصر 1668 3145337000 3145338041 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شاهين شهر
159 335108 علی آباد 57543 اصفهان برخوار روستای محسن اباد 1631 45856300 3145856300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شاهين شهر
160 335110 قودجان 57530 خوانسارقودجان 1649 357237457 357237457 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوانسار
161 335113 حاجی آباد 57515 اصفهان- نجف اباد- روستای حاجی اباد- بلوار جمهوری 1719 3142552659 3142552659 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نجف اباد
162 335125 هرمدان 57415 اصفهان براان جنوبی روستا هرمدان خ ش بهشتی 240 1618 3138232322 3138232322 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
163 335130 کبوتر آباد 57389 اصفهان خ ابشار سوم روستای کبوتراباد دفتر ای سی تی روستایی 1623 3138662333 3138662000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
164 335141 کمه 57309 سمیرم کمه 1658 3153562000 3153562333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سميرم
165 335149 فریزهند 57246 نطنز روستای فریزهند جنب حمام روستا 1725 3154306001 3154306001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نطنز
166 335159 ریاخون 57187 فلاورجان ریاخون خیابان آزادی 313 3137464555 3137464555 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فلاورجان
167 335167 پنچ 57122 روستای پنج 51 3158447172 3158447172 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردستان
168 335188 قلعه میر 56974 فلاورجان روستای قلعه میر خ اصلی 533 3137553222 3137553222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فلاورجان
169 335190 ویدوج 56965 روستای ویدوج بلوار شهید مطهری دفتر پست بانک ویدوج 1690 3155653900 3155653900 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشان
170 335244 کامو 56615 کامو شهرک شهداء بلوار امام خمینی دفتر پست بانک 1691 3155667001 3155667001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشان
171 335249 شهرک صنعتی امیرکبیر 56576 شهرک جعفرآباد کاشان 536 3155503333 3155503636 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشان
172 335251 آبپونه 56561 تیران ابپونه خ اصلی 1639 3142364300 3142364300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تيران
173 335256 مورکان 56515 لنجان  روستای مورکان 1701 3152312000 3152312020 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرين شهر
174 335267 ازیران 56450 اصفهان ازیران 1619 38833746 38833746 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
175 335268 سرآور 56447 گلپایگان روستای سرآور خ شهدا 1699 3157272000 3157272000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گلپايگان
176 335277 جوزدان 56387 جوزدان خ امام روبروی مدرسه مجتهد امین پ256 31 3142282877 3142282877 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نجف اباد
177 335294 موته 56253 مبمه روستای موته 526 3145336000 3145336324 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شاهين شهر
178 335348 آغچه 55949 اصفهفان-بویین میاندشت-آغچه-خ امام حسین(ع) 1635 3157510222 3157510222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داران
179 335357 هویه 55882 فلاورجان روستای هویه خ شهدا 533 3137464666 3137464666 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فلاورجان
180 335359 ابوزیدآباد 55870 اران و بیدگل ابوزیداباد  خ امام 1626 3154255885 3154255885 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آران وبيدگل
181 335365 مزرعه امام 55841 نایین مزرعه امام روبروی مسجد صاحب الزمان(عج) 545 3146262000 3146262000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نائين
182 335366 کردعلیا 55838 کرد علیا 1638 3142581272 3142581272 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تيران
183 335392 رحمت آباد موغار 55602 رحمت اباد 51 9136461086 9136461086 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردستان
184 335406 ارجنک 55479 خوانسارروستای ارجنک 1650 357758200 357758200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوانسار
185 335421 دشتی 55418 استان اصفهان -شهرستان اصفهان- بخش مرکزی -کرارج- روستای دشتی- دفتر مخابرات دشتی 1623 3138682977 3138682977 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
186 335430 گرموک 55364 سمیرم گرموک 523 3153606000 3153606000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سميرم
187 335470 ایچی 55138 اصفهان بران جنوبی روستای ایچی 1623 3138763183 3138763183 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
188 335480 حسن آبادبیدگان 55039 اصفهان-مبارکه-حسن آبادبیدکان-خ فولاد 1712 3152510222 3152511060 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مبارکه
189 335521 پوده 54872 دهاقان -روستای پوده 1654 53352333 3153352333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرضا
190 335530 مهرآدران 54809 نایین روستای مهرادران 1716 3146238222 3146238222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نائين
191 335546 هندوکش 54686 روستای هندوکش 1633 3157416000 3157416163 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داران
192 335548 امام زاده 54672 شهرضا -روستای امامزاده علی اکبر 527 53322212 3153322212 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرضا
193 335582 نیه 54441 نطنز روستای نیه 1726 3154335121 3154335121 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نطنز
194 335592 فقستان 54372 فقستان بعد از پل 1699 3157387086 3157387086 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گلپايگان
195 335608 پیکان 54251 اصفهان جرقویه سفلی روستای پیکان محله پایین 1609 3146643177 3146643177 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
196 335614 اسکندری 54219 شهرستان فریدن روستای اسکندری 1676 3157313333 3157313600 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داران
197 335617 بادجان 54213 داران بادجان 1675 3158613709 3158613709 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داران
198 335619 میرآباد 54202 اصفهان تیران وکرون روستای میرآباد خ امام 1637 3142784888 3142784888 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تيران
199 335626 سروشبادران 54173 اصفهان مشتاق سوم سروشبادران خ امام خمینی روبروی مسجد اهل بیت 506 3138552197 3138552197 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
200 335634 امین آباد 54109 اصفهان شهرضا روستای امین آباد 1669 3153405004 3153405000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرضا
201 335644 حاجی اباد 54035 شاهین شهر حاجی اباد خ فتح المبین دفتر خدمات ارتباطی 63 3145203390 3145203391 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شاهين شهر
202 335648 سیاه افشار 54011 فلاورجان روستای سیاه افشار خ اصلی 531 3137233265 3137233265 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فلاورجان
203 335657 ماربین 53956 اردستان روستای ماربین 51 3154428000 3154428000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردستان
204 335673 احمد آباد 53856 مبارکه روستای احمداباد خ اصلی جنب مسجد 1708 3152377337 3152377337 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مبارکه
205 335678 محمدیه 53820 فلاورجان روستای محمدیه خ اصلی 533 3137524000 3137524000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فلاورجان
206 335679 ظفرقند 53818 اردستان - روستای ظفرقند 51 3154424000 3154424000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردستان
207 335728 نرگان 53520 فلاورجان روستای نرگان خ اصلی 531 3137246222 3137246222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فلاورجان
208 335735 هنجن 53479 نطنز هنجن دفتر مخابرات 1725 3154305020 3154305020 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نطنز
209 335745 چهل خانه 53416 اصفهان داران روستای چهل خانه خ سعدی مخابرات 1673 3157615870 3157615200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داران
210 335754 کافشان 53337 اصفهان فلاورجان روستای کافشان خ امام 533 3137436360 3137436360 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فلاورجان
211 335765 قهی 53295 اصفهان بخش جلگه رومستای قهی 504 46505000 46505000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
212 335766 حیدراباد 53294 اصفهان جرقویه سفلی روستای حیدرآباد خیابان سیدالشهدا خیابان ولی عصر 1609 3146640000 3146640202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
213 335783 ولندان 53170 شهرضا پست بانک مرکزی 527 3153238500 3153237600 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرضا
214 335805 دره بید 53022 دره بید ک مخابرات 1638 3142586323 3142586323 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تيران
215 335814 ده آباد 52943 نطنز بادرود ده آباد خ امام خمینی 1724 3154310611 3154310611 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نطنز
216 335827 مزرعه عرب 52810 اصفهان جرقویه سفلی روستای مزرعه عرب 1609 3146645000 3146645131 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
217 335876 بیده 52462 سمیرم بیده 1658 3153560455 3153560455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سميرم
218 335877 عسگران 52424 اصفهان تیران عسگران بلوار امام 1427 3142752500 3142753507 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تيران
219 335880 سروشجان 52412 فریدونشهر سروشجان 530 3158763376 3158763378 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فريدونشهر
220 335897 مبارکه 52275 تیران و کرون روستای مبارکه 1638 9103030136 9103030136 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تيران
221 335907 متین آباد 52157 بادرود روستای متین آباد 1724 3154348914 3154348914 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نطنز
222 335932 یزدل 51982 آران و بید گل روستای یزدل کوی شهید شاکری 1627 3154847373 3154847373 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آران وبيدگل
223 335964 اصفهانک 51728 اصفهانک خیابان بلوار جنب باشگاه خیبر 1620 3138585858 3138585959 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
224 335976 رحق 51635 رهق مخابرات 1696 3155700535 3155700535 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشان
225 336003 امیران 51473 اردستان امیران دفتر ای سی تی امیران 1599 3154460516 3154460516 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردستان
226 336009 مهرگرد 51454 سمیرم مهرگرد 62 31535822222 3153582001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سميرم
227 336058 روران 51154 اصفهان روستای روران 1618 3138642688 3138642688 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
228 336078 کروچ 51019 اصفهان فلاورجان روستای کروچ جنب آنتن ایرانسل 31 3137422870 3137422870 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فلاورجان
229 336096 سهران 50910 ورزنه/ روستای سهران/خ ش بهشتی 1606 46450222 46450222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
230 336116 چم نور 50752 -
31 52482000 52482000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرين شهر
231 336120 دولت آباد 50728 دولت اباد 1638 3142582500 3142582500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تيران
232 336129 لوشاب 50654 اصفهان میمه روستای لوشاب 1667 45335000 3145335000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شاهين شهر
233 336138 بهاران 50597 فلاورجان اجگرد 533 3137257525 3137257525 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فلاورجان
234 336169 منشیان 50391 اصفهان منطقه براان شمالی روستای منشیان خ اصلی 1619 3138472000 3138472000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
235 336170 مهدی آباد 50385 براان شمالی - روستای مهدی آباد- خیابان امام خمینی 1619 38555000 38555000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
236 336172 فساران 50376 اصفهان برآن شمالی روستای فساران خ امام خمینی پلاک 25 1619 3138562750 3138562750 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
237 336175 کیچی 50362 بهارستان خ ایثار م الماس شرق 11 3136827132 3136827132 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فيض
238 336176 رارا 50356 فلاورجان روستای رارا مدرسه قدیمی 533 3137232200 3137232200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فلاورجان
239 336179 علی آباد گرون 50344 تیران روستای علی اباد خ امام 1637 3142762844 3142762844 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تيران
240 336182 چم علیشاه 50313 چمعلیشاه 1702 3152480480 3152480480 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرين شهر
241 336188 حجت آباد 50289 چادگان روستای حجت اباد 11 57708242 57708255 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر چادگان
242 336190 اسفندران 50284 اصفهان جرقویه علیا روستای اسفنداران مرکز تلفن اسفنداران 1611 3146553180 3146553180 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
243 336203 پیله وران 50221 اصفهان بخش بران جنوبی روستای پیله وران مخابرات 1618 3138833980 3138833980 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
244 336253 آب شیرین 49848 اصفهان کاشان آب شیرین 1695 3155686500 3155686500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشان
245 336265 دولت آباد 49762 دهاقان -دولت آباد 1655 3153757216 3153757216 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرضا
246 336269 علی اباد سیور 49729 سمیرم سیور 1657 3158570084 3158570084 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سميرم
247 336284 دارافشان 49647 فلاورجان پیربکران روستای دارافشان خ اصلی 533 3137260200 3137260200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فلاورجان
248 336286 حسن آباد آبریزه 49638 تیران روستای حسن اباد ابریزه 1639 3142770489 3142770489 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تيران
249 336297 زرد خشونیه 49570 روستای زردخشوئیه 315 3152480466 3152480466 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرين شهر
250 336316 مالواجرد 49473 اصفهان-جرقویه علیا-روستای مالواجرد-بلوار غدیر 1610 3146550600 3146550600 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
251 336323 علی عرب 49422 اصفهان شهرستان چادگان روستای علی عرب خ مطهری 1644 3157706000 3157706444 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر چادگان
252 336325 آزران 49415 روستای آزران خ امام حسین 1690 3155652454 3155652454 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشان
253 336343 مدیسه 49244 مدیسه 70 3152350000 3.15E+12 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرين شهر
254 336346 قورتان 49225 اصفهان بخش بن رود ورزنه روستای قورتان خ امام خمینی دهتر ای سی تی قورتان 1607 3146446000 3146446222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
255 336353 کوشک 49182 جاده اصفهان نجف آباد شهر کوشک مخابرات ولیعصر دفتر ict 11 3133562040 3133562040 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خميني شهر
256 336366 سرداب 49108 فریدونشهر سرداب پایین 1681 3157566076 3157566076 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فريدونشهر
257 336393 اریسمان 48911 اریسمان خ امام ساختمان مرکزی مخابرات 1723 3154312740 3154312740 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نطنز
258 336427 حنا 48705 حنا خیابان امام خمینی 1661 53603333 53603000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سميرم
259 336437 گنجه 48649 گنجه-بلوار -اول روستا 1674 3157610000 3157610000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داران
260 336439 تجره 48636 خوانسارروستای تجره 1649 3157755333 3157755002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوانسار
261 336459 مهدی آباد 48506 اصغان تیران و کرون روستای مهدی آباد خیابان ولی عصر 1637 3142780757 3142780786 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تيران
262 336479 اسفیناء 48350 اصفهان اسفینا 1606 3136284546 3166284546 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
263 336493 فراموشجان 48258 اصفهان چادگان فراموشجان 1642 3157712004 3157712004 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر چادگان
264 336499 کمال آباد 48188 کمال آباد جرقویه 1610 3146531278 3146531278 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
265 336516 اشن 48037 اصفهان، نجف آباد، منطقه مهردشت،روستای اشن 1721 3142333200 3142333400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نجف اباد
266 336529 بروزاد 47988 شهرستان مبارکه روستای بروزادخیابان اصلی مقابل دبستان شهیدعلی خرمی 1708 3152583348 52583348 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مبارکه
267 336540 علی آبادفخره 47908 آران وبیدگل ابوزیداباد روستای علی اباد 614 3154251500 3154251500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آران وبيدگل
268 336543 هومان 47885 اصفهان تیران کرون روستای هومان انتهای خیابان شهیدسف الدین 1640 3142773167 3142773167 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تيران
269 336558 جوشقان قالی 47803 جوشقان قالی بلوار شهدا  مخابرات جوشقان قالی 1691 3155663500 3155663500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشان
270 336564 گنهران 47725 اصفهان تیران و کرون روستای گنهران خ مخابرات 1638 3142584233 3142584233 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تيران
271 336584 طرق رود 47556 شهرستان نطنز طرقرود جنب جاده اصلی مرکز مخابرات طرقرود 1726 54332004 54332004 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نطنز
272 336597 علوی 47457 کاشان روستای علوی 614 3155633003 3155633003 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشان
273 336622 دامنه 47350 دامنه بلوار یادگار امام 1675 3157362000 3157362300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داران
274 336627 علی آباذجمیزه 47289 علی آباد جمبزه خ مخابرات 1654 3153355444 3153355444 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرضا
275 336631 احمدآباد 47275 اردستان - روستای احمداباد 51 3154461000 3154461000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردستان
276 336635 موغار 47262 - - - - خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردستان
277 336640 طاد 47194 فلاورجان طاد خ اصلی 1683 3137245222 3137245222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فلاورجان
278 336655 بارچان 47110 مبارکه زیباشهرروستای بارچان خ اصلی 1708 3152585880 3152585980 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مبارکه
279 336663 دورک 47066 لنجان روستای دورک 1701 3152340000 3152340222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرين شهر
280 336664 دستگردهقداده 47057 خمینی شهر دستگردقداده دفتر ای سی تی 1646 3133681100 3133681100 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خميني شهر
281 336678 جعفرآباد+ابراهیم آباد 46946 نائین خوروبیابانک روستای جعفر اباد 1653 46340222 46340222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نائين
282 336702 جلال اباد 46754 اصفهان نجف اباد جلال اباد خ امام شرقی پ66 1719 42490800 42490800 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نجف اباد
283 336722 ننادگان 46641 روستای ننادگان-خ مخابرات 1677 3157311470 3157311470 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داران
284 336723 مقصودبیگ 46637 شهرضا -روستای مقصودبیک 1669 53408000 3153408000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرضا
285 336730 شرودان 46575 فلاورجان روستای شرودان بعد از دانشگاه آزاد اسلامی 533 3137418888 3137418888 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فلاورجان
286 336745 شهرک صنعتی سجزی 46458 اصفهان شهرک صنعتی سجزی 506 46412915 46412916 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
287 336771 مزرعه شور 46215 اصفهان کیلومتر35جاده اصفهان نائین مزرعه شور ورودی شهر ابتدای خیابان شهید بهشتی 1617 3146565133 3146565000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
288 336773 درک آباد 46212 اصفهان چادگان چناررود شمالی روستای درک اباد 1642 3158712239 3158712239 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر چادگان
289 336785 رزوه 46127 اصفهان چادگان رزوه 1644 3157702900 3157702900 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر چادگان
290 336788 قودجانک 46101 استان اصفهان شهرستان داران روستای قودجانک 1674 3158744502 3158744505 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داران
291 336791 گیشی 46035 اصفهان هرند  جلگه -روستای گیشی-مخابرات  دفتر پست بانک 1612 3146507000 46507000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
292 336798 شش جوان 45954 ششجوان 1634 57523000 57523000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داران
293 336800 چوگان 45942 روستای چوگان ابتدای بلوار 1691 3155667030 3155667030 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشان
294 336807 کلیشاد 45878 اصفهان بخش جلگه هرند روستای کلیشاد 1612 3146570008 3146570008 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
295 336819 وادقان 45806 کاشان روستای وادقان میدان مصلی مرکز مخابرات روستا 1696 55704001 55704001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشان
296 336843 مارچوبه 45671 اردستان - روستای مارچوبه 51 3154425000 3154425000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردستان
297 336845 ورکان 45663 کاشان روستای ورکان پست بانک 614 3155650400 3155650400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشان
298 336862 کهنگان 45512 سمیرم کهنگان 1658 3159590002 3159590002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سميرم
299 336878 دهکرم 45412 اصفهان بران جنوبی شهرزیار روستای دهکرم پست بانک روستای دهکرم( مخابرات دهکرم) 1618 3138342000 38342000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
300 336888 قلعه قدم 45320 سمیرم قلعه قدم 523 3153605000 3153605000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سميرم
301 336899 سیبک 45260 فریدونشهر روستای سیبک 1681 3157564565 3157564565 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فريدونشهر
302 336907 محمدیه 45206 تیران و کرون روستای محمدیه خ انقلاب پ 4 1637 3142780794 3142780794 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تيران
303 336910 خرم خروچان 45179 اصفهان بخش جلگه هرند روستای خورچان 1612 3146572000 3146572000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
304 336912 اشکاوند 45163 ابشار سوم اشکاوند  روبروی بانک ملت 313 3138584736 3138587726 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
305 336939 نهضت آباد 44995 نهضت اباد خ اصلی جنب خیریه ابوالفضل 1719 3142555970 3142555970 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نجف اباد
306 336940 طاهرآباد 44994 اصفهان کاشان روستای طاهرآباد 1695 3155523001 3155522333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشان
307 336942 رحمت آباد 44972 نجف اباد رحمت اباد خ امام نبش چ راه ش حیدری 1718 42287004 42287004 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نجف اباد
308 336944 کله مسیح 44945 دفترمخابراتی کله مسیح 1707 3152664000 3152664544 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرين شهر
309 336951 شهرک 22بهمن 44884 کاشان شهرک 22بهمن 536 3155273001 3155273001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشان
310 336953 خفر 44877 سمیرم خفر 1658 3153574455 3153574455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سميرم
311 336968 علی آباد 44751 اصفهان چادگان  علی اباد 1643 3157712444 3157712444 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر چادگان
312 336975 قهریزجان 44690 قهریزجان 1638 3142762666 3142762666 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تيران
313 336987 ازونبلاغ 44627 فریدن روستای ازونبلاغ 1674 3157612332 3157612332 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داران
314 336988 اردال 44614 اصفهان فلاورجان روستا اردال خ شهدا بن بست مخابرات پ11 1683 3137532400 3137532400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فلاورجان
315 336991 خیرآباد 44565 روستای خیراباد 51 3154427000 3154427000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردستان
316 337016 فخر اباد 44367 فخرآباد-خ اصلی-روبروی فروشگاه زیتون 1708 3152377339 3152377339 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مبارکه
317 337024 لای بید 44327 اصفهان میمه لای بید 1667 3145332000 3145332000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شاهين شهر
318 337029 فرخی 44305 فرخی - روبروی بیمارستان 1651 3146373100 3146373100 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نائين
319 337030 فتح اباد 44303 سمیرم فتح آباد 1664 3153580001 3153580001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سميرم
320 337031 حسین آباد 44302 بخش کویرات حسین آبا کویر 1626 3154252474 3154252474 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آران وبيدگل
321 337071 باغملک 43998 باغملک خ شکاظمی غربی 1709 3152371577 3152371577 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مبارکه
322 337073 سهروفیروزان 43985 فلاورجان روستای سهروفیروزان خ اصلی 531 3137242100 3137242100 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فلاورجان
323 337074 حسین آباد 43984 اصفهان شهرستان تیران روستای حسین آباد کرون 1637 3142764810 3142764810 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تيران
324 337075 چاه ملک 43961 چاهملک خ اصلی 1651 3146370222 3146370222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نائين
325 337081 کیفته پادنا 43912 سمیرم کیفته پادنا 1658 3153566000 3153566000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سميرم
326 337105 زیار 43688 اصفهانم زیار فلکه امام رضا 31 38674646 38674646 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
327 337112 سن سن 43631 کاشان روستای سن سن روبروی پایگاه قمر بنی هاشم مرکز مخابرات 614 3155681737 3155681737 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشان
328 337113 جبل 43625 اصفهان-کوهپایه-جبل 1615 3146423805 3146423805 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
329 337115 اسفهران 43621 فلاورجان روستای اسفهران خ اصلی 533 3137553111 3137553111 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فلاورجان
330 337136 جزه 43527 کوهپایه روستای جزه دفتر پست بانک 1615 3146566000 3146566000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
331 337140 قصرچم 43518 شهرضا -روستای قصرچم 1671 53443333 3153443333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرضا
332 337142 نهرخلج 43510 داران نهرخلج ک حافظ پست بانک 3157 3157211133 3157211215 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داران
333 337144 استرک 43504 روستای استرک دفتر ای سی تی 614 3155275700 3155275700 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشان
334 337169 محمد آباد 43333 آران و بیدگل-ابوزیدآباد-روستای محمدآباد-کوچه شهید میرزایی 1626 3154255544 3154255544 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آران وبيدگل
335 337172 الور 43299 اصفهان تیران وکرون روستای الور 1637 3142751400 3142751400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تيران
336 337176 پرمه 43267 چادگان روستای پرمه 1642 3158713060 3158712237 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر چادگان
337 337179 هلارته 43245 اصفهان-بخش جلگه-روستای هلارته 1612 031-46573243 031-46573006 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
338 337189 ریجن 43176 آران وبیدگل ریجن 1626 3154250200 3154250200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آران وبيدگل
339 337195 حسن آباد وسطی 43132 اصفهان تیران و کرون روستای حسن اباد وسطی خ ش موسوی 1637 3142761090 3142761090 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تيران
340 337202 دهسور 43075 فریدونشهر - روستای دهسور 1678 3158763000 3158763000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فريدونشهر
341 337203 چغا 43069 اصفهان فریدونشهر چقا 1678 3157550601 3157550601 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فريدونشهر
342 337206 کیفه گیوسین 43056 سمیرم کیفته گیوسین 1658 3153575403 3153575403 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سميرم
343 337207 مصیر 43051 روستای مصیر 1679 3157565000 3157565109 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فريدونشهر
344 337212 چیمه 43010 استان اصفهان - شهرستان نطنز- روستای چیمه 1725 315430100 315430100 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نطنز
345 337226 علی آباد 42941 اصفهان نجچف اباد علی اباد مهردشت خ اصلی جنب فلکه اصلی 1722 3142203000 3142203100 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نجف اباد
346 337236 تیکن 42839 گلپایگان روستای تیکن 31 3157273200 3157273200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گلپايگان
347 337239 برکان 42834 اصفهان براان جنوبی روستای برکان اول بلوار سمت راست 11 3138833855 3138833855 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
348 337240 مشهدکاوه 42825 استان اصفهان شهرستان چاد گان روستای مشهد کاوه مرکز مخابرات روستا 1643 3157715444 3157715444 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر چادگان
349 337244 دهق 42799 استان اصفهان شهرستان فریدن روستای دهق 1674 3158744502 3158744502 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داران
350 337247 دره 42783 کاشان روستای دره جنب مدرسه امامت 1694 3155501399 3155501399 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشان
351 337258 سعیدآباد 42715 سعیداباد خ اصلی 1699 3157384200 3157384200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گلپايگان
352 337259 خزاق 42710 خزاق خ ش اسکندری 536 3155530333 3155530701 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشان
353 337263 عادگان 42686 استان اصفهان شهرستان داران روستای عادگان 1675 57310121 57310000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داران
354 337268 قاسم آباد یزدلان 42660 کاشان ابوزید آباد روستای قاسم آباد کوچه مخابرات جنب حسینیه 1626 3154257467 3154257467 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آران وبيدگل
355 337271 تلک آباد 42645 اردستان -روستای تلک اباد 51 3154462300 3154462300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردستان
356 337284 اراضی 42576 مبارکه روستای اراضی 1708 3152371535 3152371535 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مبارکه
357 337291 افوس 42532 افوس 55 57513333 57513333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داران
358 337294 ویست 42515 خوانسار روستای ویست خ امام حسین ک طنین 59 3157752003 3157752000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوانسار
359 337295 ویست 42515 خوانسار روستای ویست خ امام حسین ک طنین 59 3157752003 3157752000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوانسار
360 337364 اسلام آباد 42052 فریدونشهر روستای اسلام آباد 1680 3158750252 3158750251 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فريدونشهر
361 337365 اسلام آباد 42052 فریدونشهر روستای اسلام آباد 1680 3158750252 3158750251 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فريدونشهر
362 337369 قلعه سرخ 42000 فریدونشهر - روستای قلعه سرخ 1682 3157561145 3157561145 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فريدونشهر
363 337373 جندق 41963 جندق بلوار سلمان فارسی پ34 1652 3146342467 3146342643 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نائين
364 337387 خیرآباد 41795 فلاورجان روستای خیراباد 533 3137524444 3137524444 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فلاورجان
365 337406 رباط سرخ 41658 رباط سرخ 1699 3157384343 3157384343 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گلپايگان
366 337428 کندلان 41503 اصفهان بخش مرکزی برآن شمالی روستای کندلان مرکزمخابرات 1619 3138842000 3138842000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
367 337440 حیدر آباد بران 41436 اصفهان آبشارسوم روستای حیدرآباد جنب دهیاری 1623 3138582799 3138582769 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
368 337464 قمیشلو 41292 اصفهان-دهاقان-قمیشلو-خ ش نادعلی احسانی 1656 3153365699 3153365699 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرضا
369 337502 خالدآباد 41088 خالد آباد بلوار بسیج شهرک طالقانی 1724 3154348913 3154348913 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نطنز
370 337516 دلگشا 40928 اصفهان - تودشک - دلگشا - دفتر مخابرات 1614 46428000 46428000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
371 337517 صادقیه 40921 فریدونشهر روستای صادقیه 530 3158752102 3158752102 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فريدونشهر
372 337543 بندارت 40732 فلاورجان روستای بندارت خ اصلی 533 3137527777 3137527777 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فلاورجان
373 337546 جوزدان 40688 اصفهان بران شمالی روستای جوزدان جنب خانه بهداشت و باسکو 1619 3138652000 3138652000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهان
374 337570 خم پیچ 40503 خوانسارخم پیچ خ امام خمینی ره 1649 3157750003 3157750000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوانسار
375 337587 مرق 40402 کاشان مرق 1689 3155676777 3155676777 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشان
376 337602 قهه 40316 اصفهان-دهاقان-روستای قهه-بلوار امام خمینی(ره) 1654 3153353260 3153353260 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرضا
377 337610 خمیران 40259 تیران کرون روستای خمیران خ بهار ازادی 1640 3142771484 3142771484 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تيران
378 337628 سرآسیاب 40183 شهرستان نظنز روستای سراسیاب 1723 3154348920 3154348920 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نطنز
379 337629 دماب 40168 اصفهان-نجف اباد-مهردشت-دماب-پست بانک دماب 1721 3142332000 3142332200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نجف اباد
380 337631 خیرآباد 40161 تیران خیراباد 1637 3142773170 3142773170 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تيران
381 337633 در باغ 40139 اردستان - روستای درباغ 51 3154467133 3154467133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردستان
382 337649 جندابه 40046 اصفهان کوهپایه تودشک روستای جندابه 1614 3146437000 3146437000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي اصفهانآخرین اخبار روستایی استان