صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > فرهیختگان روستایی > استان البرز 


محمد سلیمانی
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم
 ١٠:١٤ - يکشنبه ١٧ ارديبهشت ١٣٩١ - نظرات : ٠متن کامل >>
سیمین نجمی
استاد دانشگاه پیام نور واحد طالقان -رشته جغرافیا
 ١٢:٣١ - پنج شنبه ١٤ ارديبهشت ١٣٩١ - نظرات : ٠متن کامل >>
علی موحد
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم
 ٠٩:٢٥ - چهارشنبه ١٣ ارديبهشت ١٣٩١ - نظرات : ٠متن کامل >>
وحید ریاحی
دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی از دانشگاه تهران
 ٠٨:٥٤ - چهارشنبه ١٣ ارديبهشت ١٣٩١ - نظرات : ٠متن کامل >>
حميد جلالیان
دکترای جغرافیای انسانی (برنامه ریزی ناحیه ای) از دانشگاه تهران
 ٠٨:١٧ - چهارشنبه ١٣ ارديبهشت ١٣٩١ - نظرات : ٠متن کامل >>
حسن افراخته
دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 ٠٨:٣٢ - سه شنبه ٢٩ فروردين ١٣٩١ - نظرات : ٠متن کامل >>