صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان البرز 

لیست دفاتر ICT روستایی استان البرز

ردیف شماره نام کد آدرس پیش شماره تلفن دورنگار ATM POS صندوق امانات دایره ارزی باجه عصر CVV2 شارژ تلفن همراه شعبه ناظر
1 333504 ابراهیم آباد 68934 جاده سهیلیه روستای ابراهیم آباد 1735 2644584165 2644584165 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملک آباد
2 333768 نساء 67128 کرج -جاده چالوس - کیلومتر 60 - روستای نسا 1747 2635262593 2635262593 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دانشکده
3 333906 کندر 66078 ج چالوس کیلومتر3 روستای کندرکوچه شهیدنوروزی مرکز شهیداسلامی 79 35320699 35320699 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دانشکده
4 333912 لشگرآباد 66015 کرج، جاده سهیلیه، روستای لشگرآباد 1735 44453065 44453135 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملک آباد
5 333956 پورکان 65747 کرج جاده چالوس کیلومتر 10 پورکان پست بانک پورکان 12 2635354104 35354104 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دانشکده
6 334097 ملک آباد 64604 گرج چهارباغ ملک آباد خ امام 553 2645266664 2645266665 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملک آباد
7 334149 صفرخواجه 64234 شهرستان نظرآباد روستای صفرخواجه 1753 2645273200 2645273200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر هشتگرد
8 334339 چهاردانگه 62882 کرج، جاده قزلحصار، چهارباغ، نبش میدان امام 1734 44564611 44564611 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملک آباد
9 334569 تنکمان 61339 هشتگرد تنکمان خ امام 1751 2644210107 2644210107 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر هشتگرد
10 334681 گلستانک 60477 مهرشهر گلستانک خیابان اصلی جنب مسجد 1750 2633409162 2633416487 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مصباح
11 335176 علی آباد گونه 57055 کرج روستای علی آبادگونه خ شهداء نبش شقایق 3 1750 36336415 36336415 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مصباح
12 335510 نجم آباد 54913 شهرستان نظراباد-دهستان نجم اباد-جنب میدان هجرت 1755 2645373200 2645373200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر هشتگرد
13 335653 ینگی امام 53972 هشتگرد شهرک ینگی امام جنب امامزاده 1736 2644354500 2644353200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر هشتگرد
14 336021 مهدی آباد 51341 کرج مهدی آباد خ 10 متری امام 553 2633211337 2633211337 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملک آباد
15 336106 تالیان علاقبند 50849 ساوجبلاغ کوهسار جاده برغان روستای غلاقبند 1732 2644693200 2644693200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر هشتگرد
16 336171 قوهه 50377 ساوجبلاغ چهارباغ شهرک قوهه خیابان اصلی نبش مسجدصاحب الزمان 1734 2644483847 44483847 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملک آباد
17 336262 رامجین 49773 چهارباغ روستای رامجین روبروی پارک 1735 44363911 44363911 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملک آباد
18 336287 قاسم آباد 49634 هشتگرد- قاسم آباد بزرگ خ اصلی-پست بانک 554 2644553201 2644553201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر هشتگرد
19 336298 سیرا 49567 کرج، جاده چالوس، کیلومتر 37، شهر آسارا، محله سیرا 559 35240027 35240027 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دانشکده
20 336342 شهرصنعتی 49278 نظراباد ابتدای مصطفی اباد 562 2644226524 2644226524 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر هشتگرد
21 336359 شیخ حسن 49155 روستای شیخ حسن-خیابان شهید علی اصغر بذرپاچ- 1755 2645223200 2645223200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر هشتگرد
22 336469 خور 48417 شهرک خورخیابان امام خمینی روبروی بانک ملی 76 2644653635 2644653635 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر هشتگرد
23 336596 سیاهکلان 47463 رجایی شهر بالاتراز سازمان انرژی اتمی جنب مدرسه شهید کهن ترابی 79 34490000 34490000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دانشکده
24 336637 احمد آباد 47224 احمدآباد دفتر خدمات ارتباطی پست و پست بانک 1750 2637858200 2637858200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دانشکده
25 336829 محمود آباد 45735 کرج، رجایی شهر، محمودآباد، نبش کوهسار شمالی 560 34491600 34492544 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دانشکده
26 336839 راشته 45689 کرج ماهدشت کوی راشته خ پست 1750 2637870300 2637870000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دانشکده
27 336881 آسارا 45403 جاده چالوس-کیلومتر 40- جنب لبنیات کاهار 1746 2635270355 2635270355 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دانشکده
28 337192 فخر ایران 43149 نظرآباد شهرک فخرایران جنب مسجد پست بانک 562 2645310000 2645310000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر هشتگرد
29 337384 ولایت رود 41844 کرج 75 کیلومتری جاده چالوس روستای ولایترود 263 2635213060 2635213060 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دانشکده
30 337415 سرخاب 41620  ساوجبلاغ سرخاب خ یاس پ 2 ط1 26 2644343500 2644343500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر هشتگرد
31 337473 اغشت 41259 ساوجبلاغ-روستای اغشت-میدان شهدا-خیابان شهید خیلدار 1732 2645233200 2645233200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر هشتگرد
32 337597 سیجان 40353 کرج  جاده چالوس سیجان 559 35362281 35362281 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دانشکده
33 337634 قارپوزآباد 40136 نظرآباد روستای صالحیه جنب سالن ورزشی 1753 2644593200 2644593200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر هشتگرد