صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان کرمان 

لیست دفاتر ICT روستایی استان کرمان

ردیف شماره نام کد آدرس پیش شماره تلفن دورنگار ATM POS صندوق امانات دایره ارزی باجه عصر CVV2 شارژ تلفن همراه شعبه ناظر
1 333375 مرج 69956 شهربابک-روستای مرج 3272 34151038 34151038 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهربابک
2 333379 قائم اباد 69937 کرمان اتوبان صدوقی قائم ابادمیدان قائم 343 32613029 32613029 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قدس
3 333390 چهل منی 69824 کرمان قلعه گنج روستای چهلمنی 3296 9393799041 3458917035 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کهنوج
4 333427 دارستان 69555 سیرجان-روستای دارستان-خ امام خمینی(ره) 3265 3442365500 3442365500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سيرجان
5 333457 کهنوج راور 69257 راور روستای کهنوج 3224 3433740218 3433740218 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر راور
6 333466 ده بالا 69180 کرمان ده بالا خیابان امام 3312 3433295000 3433295291 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قدس
7 333468 دهنو عزیز اباد 69177 نرماسیر دهنو عزیز اباد 34 3444277131 3444277131 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بم
8 333491 بهجت اباد امین 68994 بهجت آباد امین 34 34397498 34397498 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
9 333509 گزک راین 68863 راین روستای گزک 3300 9131968028 9131968028 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عدالت
10 333526 دولت اباد گنبکی 68767 کرمان-بم-ریگان-روستایی دولت اباد گنبکی 3243 44363491 44363491 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بم
11 333528 جوادیه نوق رفسنجان 68754 رفسنجان نوق جوادیه فلاح 1177 3434168256 3434168255 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
12 333541 شریف اباد 68647 شریف اباد 3266 42261424 42261424 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سيرجان
13 333572 سر در 68430 کرمان چترود روستای سردر 3298 3433277137 3433277137 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قدس
14 333587 هجدک 68294 راور هجدک بخش کوهساران جنب مدرسه
1172 3433744054 3433744122 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر راور
15 333596 جوپار 68251 کرمان جوپار میدان بسیج 3307 3433780004 3433770005 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عدالت
16 333598 سلیمان آباد 68238 زرند-روستای ده چنار ابتدای بلوار امام حسین 1182 3433470361 3433470362 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرند
17 333621 لاریان 68064 منوجان- نودژ-لاریان- جنب میدان لاریان 3322 3496641551 3496641551 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کهنوج
18 333633 دهنو بهزادی 68003 فهرج روستایی دهنو بهزادی 3288 3444285390 3444285390 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بم
19 333637 محی آباد 67969 محی اباد خ ولی عصر روبروی بهزیستی 1204 3433782000 3733782000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عدالت
20 333646 چیل اباد 67909 ارزوییه روستای چیل آباد-جاده اصلی جنب مسجد صاحب الزمان 3181 3458535414 3458535414 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بافت
21 333647 دهج 67897 دهج خیابان امام مرکز مخابرت 3270 3434144000 3434144001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهربابک
22 333651 چاه حسن 67880 کرمان منوجان روستای چاه حسن 3323 9140620115 9140620115 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کهنوج
23 333662 ده رئیس 67827 انار-ده رئیس-خیابان ش هاشمی-کوچه ش اسماعیلی نیا 1157 3434386441 3434386442 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
24 333665 حجت آباد 67816 کرمان سیرجان حجت اباد 3266 3442290004 3442290004 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سيرجان
25 333669 باغابر 67777 روستای باغابر مرکز مخابرات 3195 3433551304 3433551304 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بردسير
26 333688 خواجه عسکر 67651 بم روستای خواجه عسکر جنب مسجد 1165 44263011 44263012 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بم
27 333699 بی بی حیات 67581 بخش چترود- روستای بی بی حیات 800 3433287133 3433287133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قدس
28 333715 هرمز اباد 67501 رفسنجان هرمزآباد خیابان شهدا 3230 3434210111 3434211000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
29 333747 احمد اباد دئفه 67288 رفسنجان کشکوئیه احمدآباددئفه 3229 3434396690 3434396690 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
30 333755 محمود اباد ارزوئیه 67236  ارزوییه روستای محموداباد پست بانک 1156 42486438 42486438 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بافت
31 333760 کوه باداموئیه 67181 کرمان ککوه باداموییه 3308 3433377000 3433376001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عدالت
32 333771 فردوس 67090 جیرفت اسفندقه فردوس 34 3443273004 3443273758 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جيرفت
33 333792 مطهرآباد 66961 روستای مطهراباد چهار راه امام حسین 3254 3433477030 3433477030 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرند
34 333793 مهروئیه 66959 کهنوج-فاریاب-مهروئیه-دفتر پست بانک
3287 9191543306 3458956500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کهنوج
35 333795 خرمنده 66948 روستای خرمنده 3194 33554150 33554150 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بردسير
36 333823 فردوسیه ازادگان 66753 رفسنجان جاده داوران روستای فردوسیه آزادگان 326 3434369066 3434368986 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
37 333832 مومن اباد 66679 نرماشیر بخش روداب شرقی دهستان مومن اباد 3326 3444376133 3444376001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بم
38 333849 ده علی 66532  شهرستان راور - روستای ده علی 3224 33743402 33743401 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر راور
39 333885 تقی آباد کشکوئیه 66254 رفسنجان کشکوئیه تقی اباد بلوار امام حسین 3228 3434395736 3434395735 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
40 333889 هوتک 66211 هوتک خیابان مطهری نبش کوچه 15 3298 3433284000 3433284001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قدس
41 333892 ابراهیم اباد 66179  نرماشیر روستای ابراهیم اباد تدین 3329 3444274001 3444274001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بم
42 333901 ننیز علیا 66103 شهرستان رابر روستای ننیز 324 3442450600 42450600 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بافت
43 333917 کران 65990  سیرجان-روستای کران 3261 3473290001 3473290001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سيرجان
44 333937 ارزوییه 65890 ارزو.ییه بل امانم 3181 3442480510 3442480501 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بافت
45 333961 بهرامجرد 65693 بهرامجرد ساختمان مخابرات 3199 345826003 345826003 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بردسير
46 333965 محمد اباد پشترود 65668 نرماشیر روستای محمدآبادپشترود 3328 3444273315 3444273315 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بم
47 333974 کهنوج قدیم 65601 کهنوج مدیم خ شهید کهنوجی ک2 دفتر ای سی تی 3311 3433385100 3433385100 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي کرمان
48 333977 شاهم آباد 65552 انار روستای شاهم آباد بلوار امام حسین
3184 3434186000 3434186000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
49 333985 حاجی آباد گره 65495  عنبراباد روستای حاجی اباد گرم 3278 3458781550 0 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جيرفت
50 333996 الله اباد 65416 کرمان روستای الله آباد 336 3432540523 3432540529 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قدس
51 334035 ده سراج 65086 ده سراج 3261 3290003 3290003 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سيرجان
52 334038 محمدآباد شیخ 65065 نرماشیر.بخش روداب شرقی.محمد آبادشیخ 3326 3444376709 3444376709 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بم
53 334043 تمگران 65038 کرمان قلعه گنج تمگران 3296 9136626373 3443204900 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کهنوج
54 334062 سیریز 64854 زرند- سیریز- دهخواجه- خیابان شهید زکی زاده 3255 33443774 33443775 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرند
55 334116 حسین آباد اخوک 64448 زرند شهرک شهید باهنر 1182 3433450222 3433450222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرند
56 334118 گوغربافت 64445 بافت گوغر چشمه سبز 3191 42411200 42411200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بافت
57 334125 حسین اباد مراد 64421  رودبار جنوب روستای حسین اباد مراد 327 3458946030 3458946031 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کهنوج
58 334145 چهار فرسخ 64277 شهداد چهارفرسخ مرکز مخابرات 1201 3433757000 3433757003 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عدالت
59 334151 حسین اباد کشکوئیه 64230 رفسنجان کشکوئیه حسین اباد
34 3434395122 3434395133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
60 334154 خاتون آباد 64200 جیرفت روستای خاتون اباد 3215 3483281398 3483281398 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جيرفت
61 334203 آفتاب یزد 63896 کلرود-جنب میدان 3217 3443331090 3443331090 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جيرفت
62 334211 شهرک امام خمینی 63848 منوجان روستای شهرک امام خمینی کوچه دبستان سعدی 3323 3.44E+11 3.44E+11 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کهنوج
63 334218 دهسرد 63790 کرمان بافت دهسرد پتکان 3182 42490000 42490333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بافت
64 334222 وامق اباد 63779 کرمان کوهپایه روستای وامفاباد 30 3458110201 3458110201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي کرمان
65 334232 جوزم 63738 شهربابک جوزم روبروی شیرینی فروشی نخعی 1190 3434150292 3434150292 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهربابک
66 334233 دشت خاک 63734 زرند دشت خاک خ امام بین کوچه 7 و 9 3251 3433448002 3433448001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرند
67 334259 صوغان 63588 ارزوئیه بخش صوغان  علی اباد 3180 3442483000 3442483000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بافت
68 334261 کنارشکی 63583 فاریاب دهستان مهروئیه روستای سرگریچ کنارشکی 3287 9137632059 9137632059 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کهنوج
69 334307 بدر اباد 63140 نرماشیر روستای بدراباد 3329 3444276133 3444276133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بم
70 334311 نصرت اباد 63095 سیرجان روستای نصرت اباد 3263 3442390201 3442390201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سيرجان
71 334322 جرجافک 63035 زرند روستایی جرجافک 3248 33452001 33452352 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرند
72 334326 نهضت  آباد 62981 رودبار جنوب دهستان نهضت اباد جنب کتابخانه عمومی 3242 9194395647 3495794913 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کهنوج
73 334347 جلگه شور 62805 زرند روستای کریم آباد 3253 33456741 33456742 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرند
74 334361 باغ علی شیر 62726 جیرفت دلفارد روستای باغ علی شیر 3210 3483752002 3483752002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جيرفت
75 334380 بهشت وحدت 62613 زرند منطقه بهشت وحدت روستای بهاابادخ ولی عصر جنب مخابرات 3254 3433478081 3433477886 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرند
76 334398 پاریز 62483 شهرستان سیرجان بخش پاریز 3260 3442392003 3442392003 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سيرجان
77 334401 فاریاب 62474 فاریاب بخش مرکزی گروه3 3286 3443395000 3443395133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کهنوج
78 334412 لطف اباد 62393 انار روستای لطف اباد
3184 3923422005 3923422004 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
79 334443 ریحان شهر 62189 ریحانشهر دوراهی شهرک 3247 33468003 33468001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرند
80 334446 حسن اباد کناره 62179 نرماشیر روستایی حسن اباد کناره 3329 3444271313 3444271313 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بم
81 334447 مهدی اباد واحد 62176 مهدی اباد واحد بلوار ولیعصر نبش ولیعصر 6 3236 34370984 34370984 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
82 334498 رباط 61782 کرمان-روستای رباط-خیابان امام رضا جنب مرکزمخابرات 3309 3433371133 3433371133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قدس
83 334504 میان ده 61751 جیرفت روستای میانده خ امام خمینی جنب مدرسه مهدی
3216 3443342348 3443342347 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جيرفت
84 334509 نظام اباد 61699 بم نظام شهر بلوارقائم 3326 3444378000 3444378000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بم
85 334548 کلدان 61443 رابر روستای کلدان 3220 3442479001 3442479001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بافت
86 334556 برج اکرم 61403  فهرج برج اکرم 3288 3444285005 3444285005 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بم
87 334623 جعفر  آباد 60986 رفسنجان - جعفراباد 391 34216390 34216390 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
88 334641 راویز 60815 رفسنجان خ امام باجه مستقل 3236 34376670 34376670 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
89 334660 دولت آباد 60693 جیرفت دولت اباد اسفندقه دفتر خدمت بانکی 3213 3443273112 3443273112 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جيرفت
90 334679 اسماعیلی سفلی 60484 شهرستان جیرفت- بخش اسماعیلی 3204 3444693744 3444693744 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جيرفت
91 334702 قلعه عسکر 60338 شهرستان بردسیر دهستان قلعه عسکر 3194 3425350001 3425350002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بردسير
92 334706 مومن اباد 60307  بردسیر روستای مومن اباد 805 3458250170 3458280171 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بردسير
93 334709 آدینه کریمان 60269 پایانه مسافربری 336 32152807 32152807 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهيد بهشتي
94 334714 لطف آباد حومه 60229 رفسنجان 12کیلومتری جاده نوق لطف اباد حومه 3231 34367130 34367130 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
95 334757 کشیت 59987 گلبا -کشیت-خ ش احمد جهری ک ش 1 3305 337456103 33756103 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عدالت
96 334759 گلزار 59981 گلزار چهارراه امام 3193 33550001 33550001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بردسير
97 334767 جوشان 59939 جوشان خیابان امام کوچه 10 3304 33755000 33755000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عدالت
98 334780 رحمت اباد وحید اباد 59853 فهرج روستایی رحمت اباد وحید اباد 3289 3444283001 344428001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بم
99 334783 باغین 59843 باغین بلوارامام 3309 33374000 33374000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي کرمان
100 334786 سراسیاب شش 59818 کرمان سراسیاب شش خیابان سعدی 3298 3433282000 3433282600 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قدس
101 334821 روستای نارجوئیه شهید کمالی پور 59609 روستای نارجوییه نرسیده به سه راه خالق اباد جنب اژانس گلها 30 43250193 43250193 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جيرفت
102 334827 عرب آباد 59555  ماهان روستای عرب آباد بلوار امام حسین 3307 3433785200 3433785200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عدالت
103 334862 سیه بنوییه 59289 رابر سیه بنوئیه پست بانک سیه بنوئیه 3219 42463001 42463314 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بافت
104 334868 ساغری 59255 روستای ساغری 34 3443342000 3443342000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جيرفت
105 334881 سعد اباد وطن 59167 عنبر آباد روستایی یوسف آباد 3281 3443298700 3443298700 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جيرفت
106 334889 کشکوئیه 59082 کرمان -بافت -کشکوئیه دشتاب 3187 3442417000 3442417320 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بافت
107 334893 همت آباد بالا 59013 شهداد تکاب روستای همت اباد  بالا جنب  مسجد 3302 33758252 33758251 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عدالت
108 334911 سکنج 58945 ماهان روستای سکنج روبروی شیخ علی بابا 3307 3433784000 3433784000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عدالت
109 334922 قطب اباد 58845 کرمان بم روستای  قطب اباد 3200 44372000 44372240 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بم
110 334924 ده زیار 58831 کرمان ده زیار خ شهیدان پوراسترابادی 3298 3433276100 3433276200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قدس
111 334925 حاجی اباد 58823 کرمان جاده تهران حاجی آباد بین کوچه 5 و7 3308 3432613690 3432613690 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قدس
112 334941 احمد اباد 58735 روستای احمد اباد دفتر ای سی تی 3254 3433474300 3433474000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرند
113 334953 تاج اباد 58638 روستای تاج اباد 3200 44377000 44377000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بم
114 334980 حمید آباد 58477 رفسنجان- بخش مرکزی- روستای حمید آباد- بلوار امام خمینی 3236 034-34370738 034-34370738 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
115 335019 جلال اباد 58113 کرمان زرند -جلال اباد 1183 3433445001 3433445002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرند
116 335025 جور 58067 کوهبنان جور خ معلم 3314 3433498002 3433498001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرند
117 335079 دهنو شهسوار 57720 جیرفت عنبر اباد روستای دهنو شهسوار 3282 43283000 43283000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جيرفت
118 335084 هور پاسفید 57677 فاریاب بخش هور روستای زنجیری 3284 3495622677 3495622677 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کهنوج
119 335087 جبالبارز 57671 جبالبارز-خیابان شهید صباحی-نبش چهارراه 3209 3443275686 3443275686 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جيرفت
120 335092 گوشک 57626 بافت روستای گوشک 3187 3442473000 3442473001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بافت
121 335139 فیض آباد نوق 57315 رفسنجان فیض اباد نوق 3225 3434171140 3434170077 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
122 335142 تخت خواجه 57308 ارزوئیه سه راه ثارالله جنب شرکت تعاونی 3181 3458547482 0 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بافت
123 335143 جلال آباد 57288  نرماشیر بخش روداب روستای جلال اباد 3326 3444378862 3444378862 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بم
124 335144 نارپ 57279  بردسیر- روستای نارپ- خیابان شهید کسرایی 3198 3433560003 3433560002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بردسير
125 335155 حجت اباد 57221 کرمان زنگی اباد فرح اباد بلوارجمهوری جنب مسجد جوادالائمه 3311 3433381750 3433381750 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عدالت
126 335172 عیسی اباد 57080  زرند دهستان سربنان روستای عیسی آباد 3252 3433446002 3433446001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرند
127 335179 حسین اباد اسفندقه 57030 جیرفت اسفندقه حسین اباد 3213 3443274000 3443274000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جيرفت
128 335194 ملک اباد 56943 ملک اباد خ صاحب الزمان 3236 34370972 34370972 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
129 335198 دهوج 56920  راور روستای شهرآباد 3224 3433729610 3433729610 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر راور
130 335221 همت اباد نوق 56752 رفسنجان - بخش فردوس - روستای همت آبادنوق - خ شهید اسماعیلی 3226 3434172138 3434172138 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
131 335223 استحکام 56726 شهداد- تکاب- روستای استحکام- جنب مسجد 3302 3433758000 3433758000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عدالت
132 335237 همت اباداگاه 56658 همت اباد اگاه خیابان شهید زین الدینی جنب نانوایی غلامی 3230 34212884 34212883 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
133 335253 سهل اور 56542 کهنوج روستای سهل آور جنب مسجد موسی بن جعفر(ع) 3320 9131494398 3458915018 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کهنوج
134 335304 سعدی 56182 کرمان سعدی بلوار کازرونی 3309 33370133 33370479 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قدس
135 335306 تاج اباد 56174 بافت- روستای تاج آباد 3188 3458572330 3458572330 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بافت
136 335333 نگار 56039 نگار بلوار امام 3199 3433559200 3433559200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بردسير
137 335339 اودرج 56003 روستای اودرج 3232 3434218181 3434218182 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
138 335350 قنات ملک 55946 رابر روستای قنات ملک 3220 3442476001 3442476001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بافت
139 335370 توکل اباد 55777 شهرستان کهنوج روستای توکل اباد 3319 3458968710 3458968710 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کهنوج
140 335387 بچگان 55627 بجگان جنب مسجد امام حسین 3321 3443375000 3443375133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کهنوج
141 335388 سیرچ 55619 سیرچ خیابان امام 3303 33768002 33768002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عدالت
142 335390 باغ بابوییه 55605 جیرفت روستای باغبابوئیه 30 3443276000 3443276001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جيرفت
143 335407 محمدآباد سرحدی 55477 ریگان روستای محمد اباد سرحدی 3245 3464720455 3464720455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بم
144 335417 محمدآباد گنبکی 55450  ریگان بخش گنبکی روستای محمد اباد 3243 3444360000 3444360000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بم
145 335451 احمدآبادانار 55263 احمدآباد انار 3185 3434382007 3434382007 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
146 335464 عباس اباد 55194 ریگان زروستای عباس ابادسردار 3245 3444365386 3444365386 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بم
147 335505 سغدر 54933 جبالبارز روستای سقدر 3208 3443348000 3443348000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جيرفت
148 335515 استبرق 54893  شهربابک روستای استبرق جنب حسینه امام حسین استبرق 3271 34145272 34145751 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهربابک
149 335560 بید کردوئیه 54582 بافت بیدکردوییه 30 3442497001 3442497200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بافت
150 335562 تیکدر 54576 کرمان-زرند-محمدآباد-خ ولایت 3253 3433462202 3433462202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قدس
151 335578 هنزا 54473 بافت رابرهنزاءساختمان مخابرات 1171 34424640014 3442464118 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بافت
152 335591 ناصریه 54379 رفسنجان روستای ناصریه خیابان امام حسین 3237 034-34194321 034-34194333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
153 335607 مجتمع بلوچها 54274  ارزوئیه- قادراباد- شهرک بلوچها 3181 3458522318 3458522318 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بافت
154 335630 تیغ سیاه 54127 عنبراباد بخش جبالبارزجنوبی روستای تیغ سیاه 3279 9136239309 3443218079 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جيرفت
155 335656 انجرک 53961 انجرک-دفتر پست بانک 3188 3458572329 3458572329 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بافت
156 335658 اسکر 53953 کرمان شهرستان رابر دهستان اسکر 3218 3442467001 3442467001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بافت
157 335720 حمیدیه 53575 زرند روستای حمیدیه 3250 3433274001 3433274507 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرند
158 335733 محمد اباد دهنو 53486 رفسنجان محمداباددهنو خ اصلی 3234 34191533 34191533 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
159 335737 شیرینک 53468  بردسیر بخش گلزار روستای شیرینک 34 3433572001 3433572001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بردسير
160 335749 دوچاهی 53380 کرمان سیرجان روستای دوچاهی 3260 3458465133 3458465133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سيرجان
161 335750 حسن اباد نوش اباد 53379 رفسنجان حسن ابادنوش اباد 3230 3434212862 3434212861 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
162 335763 چاه حاجی 53300 کهنوج روستای چاه حاجی 338 9137204017 3458861110 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کهنوج
163 335767 تجدانو 53286 کرمان-منوجان-تجدانو 3325 3458969231 3458969231 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کهنوج
164 335782 شرف آباد 53178 شرف اباد- بلوار قائم بین قائم 26 و 28 1204 3432719753 3432719753 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي کرمان
165 335786 فتح اباد 53142 زرند روستای فتح اباد خیابان شورا ساختمان مرکزمخابرات 3257 034-33480230 034-33480230 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرند
166 335793 ده علی 53109  کوهبنان خرمدشت(ده علی) خیابان امامزاده 3315 3433497001 3433497002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرند
167 335810 دریاچه 52965 جیرفت دریاچه خیابان اصلی پست بانک دریاچه 3214 3483284092 3483284092 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جيرفت
168 335821 شهرک طالقانی 52879 شهرک طالقانی بعد از میدان خ شهید میرزایی 3254 3433475001 3433475316 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرند
169 335825 محمدآبادشکور 52833 شهربابک محمداباد اشکور 3271 34146000 34146079 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهربابک
170 335829 مهدی آباد سردار 52783 رفسنجان مهدی آبادسردار 3236 3434376555 3434376555 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
171 335832 خبر 52772 کرمان شهربابک روستای خبر 3269 3434147000 3434147000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهربابک
172 335842 چشمه گز 52698 کرمان چشمه گز 3308 3433377000 3433377200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عدالت
173 335851 حجت اباد انار 52647  انار روستای حجت اباد خ امام خمینی 3184 3923423450 3923423440 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
174 335862 دوساری 52585 دوساری 3281 3443286043 3443286043 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جيرفت
175 335866 پشت لر 52551 جیرفت روستای پشت لر 3217 3443344004 3443344005 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جيرفت
176 335901 سعیدی 1201 52215 روستای سعیدی-بولوار خواجو 3310 3433511770 3433511770 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهيد بهشتي
177 335912 طرج 52119 جیرفت روستای ترج 3206 3443285113 3443285113 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جيرفت
178 335922 برکنان 52045 بافت دهستان بزنجان روستای برکنان 3188 42475000 42475001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بافت
179 335924 فیروزه 52024 روستای فیزوزه خ صاحب الزمان 330 3458424355 3458424355 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سيرجان
180 335939 نعمت آباد نوق 51915 رفسنجان نعمت اباد نوق 3225 3434164710 3434164711 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
181 336023 خیر اباد 51339 روستای خیراباد خیابان خاتم الانبیا جنب مرکز مخابرات
3253 33482222 33482242 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرند
182 336032 ساردوئیه 51298 جیرفت- ساردوئیه 1168 3443270133 3443270000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جيرفت
183 336077 اسماعیل آباد 51022 رفسنجان نوق اسماعیل اباد 3225 3923640297 3923641077 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
184 336083 کمال اباد 51001 بردسیر روستای کمال آباد 3197 3433564001 3433564001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بردسير
185 336086 قاسم اباد حاجی اباد 50954 رفسنجان قاسم اباد حاجی بلوار امام حسین 3236 3434370701 3434370702 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
186 336099 عبدل اباد 50899 کرمان رفسنجان عبدل اباد 3237 3434290002 3434290000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
187 336102 برفه 50867 شهربابک روستای برفه 3273 3434152117 3434152320 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهربابک
188 336166 علی آباد عمران 50417 جیرفت علی اباد عمران 34 3443346721 3443346720 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جيرفت
189 336184 دشتکار 50308 دشتکار ساختمان مخابرات 3197 3433552457 3433552458 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بردسير
190 336207 ده بنه 50164 جیرفت روستای دوبنه 3217 3443343133 3443343133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جيرفت
191 336221 سعادت اباد 50068 میدان امام حسین سعادت آباد 3237 34290410 34290410 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
192 336233 واسط 49999 کرمان زرند روستای واسط خیابان حجت 3253 3433456925 3433456925 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرند
193 336282 زنگی آباد 49670 کرمان زنگی اباد بلورا معلم فداکار 3311 33292400 33292500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي کرمان
194 336311 عیش اباد 49493 رفسنجان_روستای عیش آباد 30 34216402 34216402 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
195 336324 روح آباد 49418 زرند روح اباد خ شهدا پست بانک 3253 3433461227 3433461227 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرند
196 336375 گلو 49049 کهنوج قلعه گنج روستای گلو 3295 3458917000 3458917000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کهنوج
197 336391 محمدآباد ساقی 48940 اناار محمدآباد ساقی بلوار شهدا 3184 3434187002 3434187003 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
198 336392 گرم سالار رضا 48926 شهرستان عنبراباد روستای گرم سالارضا 3277 9140154432 3494696400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جيرفت
199 336395 علی ابد شمشیری 48906 ارزوییه روستای علی آبادشمشیربر 3181 42486111 42485111 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بافت
200 336435 کوثر ریزمعین 48657 رفسنجان کوثرریز معین 3230 3434212868 3434212868 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
201 336447 جز صالح 48572 جیرفت - بخش اسماعیلی روستای جز صالح علیا 3205 9380444017 9380444017 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جيرفت
202 336473 کروک 48393 بم روداب غربی روستای کروک 3200 44377241 44377241 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بم
203 336482 علی اباد علیاء 48340 زرند روستای علی اباد علیا خ شهید اصغر رضازاده 3254 3433476335 343347336 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرند
204 336488 خورند 48300  راور روستای خورند خیابان اصلی جنب مسجدجامع 3224 3433713145 3433713145 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر راور
205 336494 چاه شاهی 48238  منوجان روستای چاهشاهی 3325 3458893111 3458893111 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کهنوج
206 336495 لاله زار 48225  بردسیر لاله زار خ امام جنب درمانگاه 3195 3433556945 3433556778 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بردسير
207 336535 دقوق اباد 47944 رفسنجان- نوق- دقوق اباد مرکز مخابرات
3238 3434165620 3434165621 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
208 336590 طرز 47508 راور روستای طرز 3224 3433742202 3433742202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر راور
209 336598 روان مهران 47454 رفسنجان نوق روامهران خ امام خمینی 3238 3434163000 3434163000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
210 336614 دهنو گنبکی 47381 ریگان گنبکی دهنو گنبکی 3243 3444368292 3444368292 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بم
211 336630 گجگ 47278 قلعه گنج بخش مرکزی روستای گجگ 3296 9137067320 3458917000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کهنوج
212 336633 فیض اباد 47270 راور-روستای فیض آباد 3224 33740496 33740496 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر راور
213 336634 فیض اباد 47270 راور-روستای فیض آباد 3224 33740496 33740496 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر راور
214 336672 حرجند 47005  راور حرجند روبروی شورای حل اختلاف 3222 3433747133 3433747133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر راور
215 336681 شاهرخ آباد 46931 کرمان شاهرخ آباد بلوار ولیعصر 3311 3433380333 3433380333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عدالت
216 336701 هجین 46764 کرمان بردسیر هجین 3196 3433565008 3433565008 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بردسير
217 336713 پاکلم 46708 بم روستای پاکم خیابان صاحب الزمان1 3202 3444263016 3444263016 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بم
218 336719 قناتغستان 46676 قناتغستان خ امام روبروی حوزه علمیه 3306 3433786032 3433786032 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عدالت
219 336758 کوه جهر 46355  راور روستای کوهجهر 3224 3433745186 3433745187 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر راور
220 336762 اندوهجرد 46290  اندهجرد خیبان شهید باهنرجنب میدان امام حسین 3301 3433766002 3433766001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عدالت
221 336774 رحیم اباد 46205 کرمان رحیم آباد خیابان امام ساختمان مخابرات 3297 33273300 33273544 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي کرمان
222 336779 ده لولو 46164 کوهپایه ده لولو جنباسگاه انتظامی ده لولو 3310 4110001 4110001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي کرمان
223 336815 مهدی آباد نوق 45825 مهدی اباد نوق رفسنجان 3226 34167146 34167147 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
224 336865 حتکن 45482 زرند روستای حتکن 3249 3458186161 58186161 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرند
225 336901 حسین آباد جدید 45249 جیرفت حسین اباد دهدار 3205 3443284004 3443284345 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جيرفت
226 336906 بلوک 45212 بلوک میدان انقلاب جنب مخابرات 3204 3443280731 3443280731 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جيرفت
227 336921 بنگان 45109  بافت دهستان بزنجان روستای بنگان 3188 42472000 42472003 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بافت
228 336964 مردهک 44800 عنبراباد مردهک خ ارشاد 3278 3443281000 3443281000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جيرفت
229 336965 داوران 44787 داوران خ امام 30 3434196002 3434196632 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
230 336969 کوتک بالا 44750 کرمان کهنوج کوتک بالا 3320 3495327868 3495327868 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کهنوج
231 336992 احمدی سربنان 44550 زرند سربنان روستای احمدی 3252 3433447001 3433427251 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرند
232 336997 چغوکی 44515 منوجان روستای چغوکی 3323 3458858865 3458858865 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کهنوج
233 337000 مراد اباد 44492 شهرستان منوجان روستای مراداباد 3323 344308609 344308609 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کهنوج
234 337003 دولت آباد مرکزی 44472 جیرفت دولت اباد مرکزی 3216 3443347006 3443347006 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جيرفت
235 337013 رمشک 44397  قلعه گنج بخش چاه دادخدا دهستان رمشک 3293 3443394000 3443394000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کهنوج
236 337039 حوم الدین 44231 راویز حوم الدین 3227 3434364000 3434364000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
237 337061 سلمانیه 44060 سلیمانیه 3267 343340002 343340002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سيرجان
238 337067 اسلام آباد 44027 اسلام اباد 3230 34295000 34295000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
239 337093 سهران وسط 43782  کهنوج روستای سهران وسط 3319 3458968700 3458968700 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کهنوج
240 337094 فردوسیه نوق 43766  رفسنجان شهر صفائیه فردوسیه نوق 3226 3434173410 3434173410 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
241 337120 باب تنگل 43589 زرند باب تنگل مرکز مخابرات 3254 3433484001 3433484002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زرند
242 337133 اسپیکان 43547 اسفیکان 3202 44220661 44220661 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بم
243 337141 سعادت اباد 43516 کرمان-جاده تهران-روستای سعادت اباد جنب مسجدابوالفضل 3308 32910606 32910606 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قدس
244 337272 طوهان 42644 جیرفت_روستای طوهان 3216 3443319932 3443319932 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جيرفت
245 337273 گنجان 42633 رابرگنجان 3219 3442466001 3442466245 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بافت
246 337320 تزرج 42349 رابر روستای تذرج 3218 3442465001 3442465001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بافت
247 337366 تقی اباد 42020  راور روستای تقی اباد 325 3433729582 3433729582 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر راور
248 337375 رضا اباد 41931 رفسنجان رضاابادبرخوردار 3231 3434366953 3434366953 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
249 337382 طاشک 41857 راور روستای طاشک 30 3433710060 3433710060 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر راور
250 337401 پاتک 41693 منوجان بخش آسمینون نودژ پاتک پست بانک
3322 58989015 58989015 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کهنوج
251 337429 لاهیجان 41498 رفسنجان روستای لاهیجان 3234 3434190700 3434190000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
252 337439 ده شفیع 41440 روستای ده شفیع 3236 34379133 34379132 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
253 337443 کورگاه 41430 سیرجان روستای کورگاه 3261 42375672 42375672 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سيرجان
254 337467 عرب آباد 41280 رفسنجان عرب آباد 3236 3434376670 3434376670 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
255 337526 امیر اباد نظریان 40850 عنبراباد روستای امیر اباد نظریان 3281 3443282501 3443282501 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جيرفت
256 337558 سلطان آباد 40591  ارزوئیه روستای سلطان اباد خیابان بسیج 803 3442487002 3442487002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بافت
257 337561 چاه داد خدا 40569 قلعه گنج بخش چاه دادخدا 3292 3458841500 3443204900 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کهنوج
258 337576 علی اباد شعید 40463 رفسنجان کشکوییه علی آبادشهید 3228 3922673283 3922673284 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان
259 337581 کدور 40449 نرماشیر روستای کدور بالا 3329 3444279033 3444279033 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بم
260 337591 گستوئیه 40382  سیرجان روستای گستوییه 3260 3442370000 3442370001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سيرجان
261 337595 کریم آبادعلیا 40364 رفسنجان کریم ابادعلیا خ امام خمینی 3237 3434376530 3434376530 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رفسنجان

آخرین اخبار روستایی استان