صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان سیستان و بلوچستان 

لیست دفاتر ICT روستایی استان سیستان و بلوچستان

ردیف شماره نام کد آدرس پیش شماره تلفن دورنگار ATM POS صندوق امانات دایره ارزی باجه عصر CVV2 شارژ تلفن همراه شعبه ناظر
1 333434 روستای سفید آبه 69479 شهرستان نیمروز- بخش صابری- دهستان سفیدآبه 2820 543267000 543267000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زابل
2 333560 چاه احمد 68497 خاش بخش نوگ آباد روستای چاه احمد 2743 9439245 9439245 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خاش
3 333635 روستای پشتکوه 67975 خاش پشتکوه روستای بلوچ آبادجنب پاسگاه سبزگز 2737 5433766200 5433766200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خاش
4 333638 شندل 67965 زابل- هیرمند- بخش مرکزی- روستای شندول 1015 9156074893 9156074893 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زابل
5 333721 روستای آبادان 67460 روستای ابادان - 2727 5472252000 5472252001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ايرانشهر
6 333774 روستای خمک 67076 زهم- بخش جزینک- روستای خمک 2758 5432674000 5432674000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زابل
7 333819 روستای  عباس آباد 66779 خاش روستای عباس آباد 2736 5434313200 5434313200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خاش
8 333850 ایرفشان 66523 شهرستان مهرستان بخش اشار دهستان ایرافشان 2798 9154322418 9154322418 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ايرانشهر
9 333876 چانف 66319 چانف 2809 5437163200 5437163200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ايرانشهر
10 334212 روستای درگس 63839 چابهار روستای درگس 2729 5435397000 5435397000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر چابهار
11 334325 محمد خصوصی 62996 ایرانشهر شهر محمدان جنب نانوای معلم 54 5437343565 5437343565 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ايرانشهر
12 334375 کورناهوت 62650 سراوان - روستای کورناهوت-دفتر روستایی 993 9159975794 5485692118 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سراوان
13 334424 مسکوتان 62321  شهرستان فنوج دهستان مسکوتان 2787 5437186000 5437186000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ايرانشهر
14 334430 کوهک 62295  سراوان روستای کوهک محله پشت شهر 2763 5485362033 5485362033 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سراوان
15 334440 مندیلان 62217 شهرستان هیرمند- بخش مرکزی- روستای مندیلان 1015 5432664000 5432664000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زابل
16 334506 روستای حسن خون 61738 شهرستان زهک روستای حسنخون 257 5432651000 5432651000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زابل
17 334598 رادودج 61176 چابهار بخش مرکزی روستای رادودج 2732 5458816500 5458816500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر چابهار
18 334606 هیت 61112 شهرستان قصرقند دهستان هیت 2793 5455642000 5455642000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي نيک شهر
19 334612 روستای کارواندر 61083 خاش روستای کارواندر 2739 33722000 33722000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خاش
20 334644 روستای دوست محمد 60805 هیرمند خ سیدالشهدا 543 5432622000 5432622000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زابل
21 334674 روستای شهر دراز 60571 ایرانشهر بخش مرکزی دهستان شهردراز 2726 5437254002 5437254002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ايرانشهر
22 334694 خاکسفیدی 60371 شهرستان هیرمند- بخش قرقری- روستای خاکسفیدی 1014 9304182828 9304182828 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زابل
23 334818 روستا ی سرسوره 59625 شهرستان سیب وسوران بخش مرکزی روستای سرسوره 2780 5437744000 5437744000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سراوان
24 334879 روستای کهک 59191 شهرستان زهک- شهرک کهک- خیابان امام خمینی 984 5432682000 5432682000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زابل
25 334905 گسک 58964 بخش لاشار - روستای گسک 2815 5458444070 5458444070 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي نيک شهر
26 334956 دزدتوت 58623 سرباز بخش سرباز روستای دز 2776 5437372000 5437372000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ايرانشهر
27 335006 اسلام گرنچین 58206 خاش روستای گرنچین 2737 33722000 33722000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خاش
28 335018 گرسامان 58123  شهرستان مهرستان روستای گرسامان 2800 9151988943 9151988943 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سراوان
29 335166 فتح الله 57136 شهرستان نیمروز- روستای فتح الله 1010 5432286654 5432286654 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زابل
30 335218 آبگاه دبار 56770 نیکشهر مرکزی هیچان روستای آبگاه دبار 836 5458712622 5458712223 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي نيک شهر
31 335281 اسلام آباد 56369 سیب وسوران روستای اسلام آباد 2781 5485332525 5485226200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سراوان
32 335284 روستای رمین 56358  شهرستان چابهار ای سی تی رمین 2733 5435374200 5435374200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر چابهار
33 335302 کولو 56210 شهرستان سراوان روستای کولو 543 5458569525 5437626200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سراوان
34 335346 روستای  سنگان 55961 خاش سنگان 2738 33762000 33762000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خاش
35 335383 میا نکنگی -شهرک قرقری 55671 شهرستان هیرمند- بخش قرقری 2829 5432624388 5432624200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زابل
36 335469 کنار کمبان 55145 نیکشهر بخش بنت روستای کنارکمبان 2811 5467335362 5467335202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي نيک شهر
37 335509 اسماعیل اباد 54915 خاش اسماعیل آباد 2736 5433762000 5433762000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خاش
38 335613 روستا ی کله گان 54221 سراوان روستای کله گان 2765 5437757000 2189781844 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سراوان
39 335628 روستای خمر 54159 شهرستان هیرمند- بخش مرکزی- روستای قادرآباد 1015 5432626000 5432626000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زابل
40 335667 کیک سوج 53891  چابهار- دشتیاری- باهوکلات- روستای کیک سوچ 2729 9384656322 9354656322 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر چابهار
41 335680 روستای دشت امیر نظام 53809 شهرستان زهک روستای دشت امیرنظام 543 5432610000 5432610000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زابل
42 335736 روستای  گوهر کوه 53469 خاش بخش نوک اباد دهستان گوهرکوه روستای شهرک 2743 5433754200 5433754200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خاش
43 335820 قلعه کهنه 52884  زهک- بخش جزینک- روستای قلعه کهنه 983 5458086170 5458086170 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زابل
44 335833 صفرزائی 52767 هیرمند- بخش مرکزی- روستای نورمحمد صفرزائی 1015 9159446772 9159446772 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زابل
45 335850 روستای سرگه 52652 شهرستان میرجاوه بخش لادیز روستای سرگه 54 5433586000 5433586000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر چهارراه رسولي زاهدان
46 335934 روستای کرکو 51962 شهرستان هیرمند- روستای کچیو 1015 9158502530 9158502530 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زابل
47 335951 پیرسهراب 51813 چابهار بخش مرکزی. روستای پیرسهراب 883 9155459312 35322030 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر چابهار
48 336027 خراشادی 51329 زابل روستای خراشادی لطف الله 54 5432217200 5432217200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زابل
49 336074 دسک 51046 نیکشهر بخش بنت روستای دسک 546 5467333030 2189781751 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي نيک شهر
50 336164 ملوران 50429  نیکشهر بخش مرکزی روستای ملوران 545 5455283200 5455283200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي نيک شهر
51 336194 ده یادگار 50270 زهک- روستای یادگار 984 5432672000 5432672111 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زابل
52 336260 ازمناباد 49791 ایرانشهر روستای ازمناباد 2725 5458306111 5458306111 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ايرانشهر
53 336263 جهانتیغ 49768 زابل- بخش مرکزی- روستای جهانتیغ 2750 5432676200 5432676200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زابل
54 336283 میلک 49656 شهرستان هیرمند- روستای میلک 1015 5432652000 5432652000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زابل
55 336319 اسفندک 49439 سراوان روستای اسفندک اول ورودی روستا
2763 5437672000 5437676001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سراوان
56 336350 بامدی 49206 شهرستان هیرمند- بخش مرکزی- روستای عزیز بامدی 2830 9399762464 9399762464 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زابل
57 336448 کنت 48569 سیب وسوران دهستان کنت وکلوکان خ انقلاب 2782 5486242000 5486242001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سراوان
58 336491 روستای غلامعلی 48284 شهرستان نیمروز- روستای غلامعلی 1011 5432643200 5432643200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زابل
59 336563 روستای ناصری 47732 خاش ناصری 543 5434292000 5434292000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خاش
60 336749 روستای  نوک آباد 46426 خاش نوک آباد 2741 33734000 33734000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خاش
61 336822 کنگ شیر علی خان 45792 شهرستان هیرمند- روستای شیرعلی خان 2830 9387192358 9387192358 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زابل
62 336990 روستای محمد شاهکرم 44584 شهرستان زهک- شهرک محمدشاهکرم 984 5432684000 5432684000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زابل
63 337022 چاه علی 44339  نیکشهر روستای چاه علی 2816 5465352777 5465352777 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي نيک شهر
64 337025 میر جعفر خان 44326 شهرستان هیرمند- روستای میرجعفرخان 1015 9331521309 9331521309 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زابل
65 337033 آسپه ایرندگان 44272 خاش بخش ایرندگان روستای اسپه 2734 58284044 58284044 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خاش
66 337087 دنسر تلنگ 43828  چابهار تلنگ روستای دنسر تلنگ 545 545887 545887 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر چابهار
67 337114 روستای لوتک 43622 هامون- شیب آب- روستای لوتک 1013 5432634000 5432634000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زابل
68 337146 شهید بهشتی 43496 هیرمند- بخش مرکزی- روستای شهیدبهشتی 1015 9392542253 9392542253 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زابل
69 337150 روستا ی پسکوه 43484 دهستان پسکوه 2780 5486262000 5486262001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سراوان
70 337155 میرآباد 43464 خاش روستای میر آباد 2740 33722000 33722000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خاش
71 337164 اسکل آباد 43373 خاش اسکل آباد 2741 5433752000 5433752000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خاش
72 337253 رمش 42757  فنوج بخش کتیج روستای رمش 2784 5458401222 5435223023 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي نيک شهر
73 337299 روستای فیروزه ای 42494 هامون روستای فیروزه ای 257 5423582000 5423582000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زابل
74 337454 مجتمع علی اکبر 41345 شهرعلی اکبر- مرکز مخابرات 2825 5432637000 5432637000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زابل


آخرین اخبار روستایی استان