صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان خراسان رضوی 

لیست دفاتر ICT روستایی استان خراسان رضوی

ردیف شماره نام کد آدرس پیش شماره تلفن دورنگار ATM POS صندوق امانات دایره ارزی باجه عصر CVV2 شارژ تلفن همراه شعبه ناظر
1 333366 محمد اباد پایین 69995 تربت جام بخش پایین جام روستای محمدآباد 2313 5152853333 5152853200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت جام
2 333383 حسین اباد جنگل 69911 نیشابور حسین اباد جنگل رفتر خدماتی بانکی 2452 5142783333 5142783200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نيشابور
3 333394 جوادیه 69786  تربت حیدریه بخش رخ جوادیه 2326 5153323333 5153323204 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
4 333407 چاه گچی 69688 خواف چاه گچی 2350 5158377983 9151368315 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خواف
5 333439 بیاساباد نوسازی 69421   خواف بیاس اباد 2349 55733233 55733233 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خواف
6 333460 شهرک رضوی 69221 مشهد شهر رضویه جنب مسجد جامع پست بانک ایران 842 33223562 33223562 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طبرسي
7 333465 شعبه 69188  رشتخوار روستای شعبه 2374 5156443333 5156443455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
8 333481 تبادکان 69071 مشهد-انهای پنجتن بعداز پاسگاه هلالی روستای تبادکان 2434 5132413333 5132413200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طبرسي
9 333483 زبرجان 69038 گناباد-روستای زیرجان 2421 5157553333 5157553200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گناباد
10 333490 جوزقان 69001 جوزقان خ اصلی روبروی مدرسه شهید دستغیب 2309 54573637 54573637 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تايباد
11 333505 حسن آباد پایین خواف 68930   خواف روستای حسن آباد پایین 2350 5155763222 5155763222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خواف
12 333527 زنگینه 68762  بردسکن روستای زنگینه 2300 55613800 55613800 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بردسكن
13 333533 عباس اباد عرب 68702 جوین بخش عطاملک عباس اباد عرب 2336 5145363200 5145363201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
14 333534 احمداباد 68692 فریمان روستای احمدآباد 2401 34675200 34675200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فريمان
15 333537 مهنه 68677   شهرستان مه ولات -دهستان مهنه -جنب مخابرات 2439 56823333 56823200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
16 333543 کورو 68614 مشهد-جاده قوچان-کیلومتر 28-روستای کورده- دفتر مخابرات 2435 32463000 32463000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سجاد
17 333555 موچنان 68541 شهرستان چناران روستای موچنان 2344 5146373333 5146373200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر چناران
18 333565 حاجی اباد 68473 گناباد روستای حاجی اباد 2423 5157313333 5157313200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گناباد
19 333594 احمدآباد 68258  روستای احمد اباد 2437 5156813333 5156813200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
20 333597 سیر 68250 شهرستان بردسکن روستا سیر 2302 515533333 5155533201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بردسكن
21 333610 رهن 68156  گناباد رهن ابتدای بلوار شهید یوسفی 2424 5157483333 5157483200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گناباد
22 333611 قلعه بالا   (فرح آباد) 68155  کاشمر روستای فرح آباد خیابان قائم بین قائم 1و2 2415 5155174393 5155174393 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشمر
23 333643 سنگل اباد 67939 تربت حیدریه بخش مرکزی روستای سنگل اباد 2331 52483333 52483203 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
24 333644 نامق 67931  کاشمر کوهسرخ روستای نامق خیابان امام خمینی بین امام 3و5 2413 5155893336 5155893336 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشمر
25 333648 نوبهار 67895  شهرستان چناران 15 کلیومتر به چناران- روستای نوبهار 2340 5138293549 5138293549 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر چناران
26 333666 ابروان 67809 32کیلومتری جاده مشهد سرخس روستای آبروان 2427 5133353333 5133353200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طبرسي
27 333678 اردوغش 67727  شهرستان نیشابوردهستان اردوغش خیابان امام خمینی 2440 5143373460 5143373673 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نيشابور
28 333692 حسن اباد 67637 بردسکن حسن اباد 2300 55613500 55613500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بردسكن
29 333698 کاهو 67585  شهرستان چناران روستای کاهو 2341 5138363333 5138363200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر چناران
30 333735 یاقوتین جدید 67366 تربت جام روستای یاقوتین جدید 2319 5152633333 5152633200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت جام
31 333749 درس آخوند 67275  شهرستان تربت جام 2320 5158330361 5152783403 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت جام
32 333761 سلوگرد 67164 شهرستان چناران روستای سلوگرد 804 5138283333 5138283200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر چناران
33 333777 میاندهی 67027 فیض اباد-روستای میاندهی مرکز مخابرات 2438 56973290 56973200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
34 333778 ریوند 67026 روستای ریوند منزل حبیب ریوندی 826 4499323201 44993201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
35 333841 کلاته میدان 66625 شهرستان نیشابور بخش سرولایت روستای کلاته
2444 5142053522 5142053522 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نيشابور
36 333918 مزداوند- مرزداران 65987 مزداوند خیابان امام خمینی 2394 5134502400 5134502200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سرخس
37 333922 برغمد 65974  شهرستان جوین بخش مرکزی دهستان پیراکوه روستای برغمد 2339 5145253900 5145253901 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
38 333924 فوشنجان 65967 ستان  شهرستان نیشابور بخش مرکزی روستای فوشنجان 2449 51442413443 5142413443 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نيشابور
39 333950 کندکلی 65773 سرخس روستای کندکلی 2397 34583333 34583710 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سرخس
40 333972 چخماق 65620  شهرستان زاوه بخش سلیمان چخماق 2378 5153743333 5153743455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
41 333978 کلات 65537 گناباد شهرستان کناباد روستای کلات 2421 57363333 57363201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گناباد
42 334026 آبگرم 65156 کلات نادر روستای آبگرم 2417 5134793279 5134793200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مصلي
43 334034 مزار 65097 بجستان مزار 2293 56653625 56653200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گناباد
44 334049 اسحق آباد 64985 اسحاق اباد خیابان امام رضا 2441 5143283820 5143283820 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نيشابور
45 334059 بهار 64879 مشهد جاده خین عرب انتهای اسفالت روستای بهار 51 5132620001 5132620001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابوطالب
46 334063 رباط جز 64852 سبزوار بخش خوشاب رباط جز 2357 45033030 45033131 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
47 334084 خانیک 64676 خانیک 2422 5157343333 5157343200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گناباد
48 334099 زرقان 64590   شهرستان جغتای روستای زرقان 181 45643328 0 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
49 334105 خیرآباد 64524 شهرستان مه ولات خیراباد 2331 5156883455 5156883200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
50 334106 گرو 64522 شهرستان کلات روستای گرو 2419 5134773333 5134773202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مصلي
51 334108 گناباد 4(دولوئی) 64508  شهرستان گناباد روستای دلویی خیابان امام علی (ع) 2424 5157292000 5157292994 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گناباد
52 334112 تیزاب 64486  خواف روستای تیزاب 2355 5154353293 5154353293 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خواف
53 334113 جیم آباد 64475 مشهد کیلومتر 25 جاده فریمان شهرک جیم آباد 2429 5133533200 5133533200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بهار
54 334175 رحمت آباد 64073  شهرستان تربت جام بخش پایین جام روستای رحمت اباد 2314 5152613333 5152613200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت جام
55 334192 کلاته عرب 63973 جوین -روستای کلاته عرب 2337 5145273200 5145273200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
56 334208 جابوز-خلیل آباد 63863  خلیل اباد روستای جابوز خ امام حسین 2345 5157783999 5157783999 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشمر
57 334231 نای 63752  کاشمر روستای تای بعد از مخابرات 2415 5155193480 5155193294 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشمر
58 334248 صدخرو 63658 خیابان فاضل جنب پایگاه بسیج 2364 5145923430 5145323430 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
59 334256 کسرینه 63600  شهرستان کاشمر روستای کسرینه 2416 5155334170 5155334170 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشمر
60 334264 گلایم 63518  فریمان خ امام خمینی بین خمینی 11 و 13 193 5134624031 5134624031 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فريمان
61 334271 رباط سفید 63445 کیلومتر 75 جاده مشهد تربت حیدریه روستای رباط سفید 2425 5133464209 5133464209 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بهار
62 334284 ده نو 63344 سبزوارششتمد روستای دهنو 2386 51448132000 5144813201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
63 334303 تنورچه 63168  کاشمر کوهسرخ روستای تنورجه 2413 55923450 55923450 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشمر
64 334304 دافی 63147 روستای دافی 2329 5153433333 5153433204 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
65 334338 کلاته تیرکمان 62883 سبزوار بخش ششتمد روستای کلاته تیرکمان 2386 44833200 44833201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
66 334370 سرحوضک محمدیه 62671 کاشمر روستای سرحوضک خیابان امام حسین ع 2416 5155153270 55153270 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشمر
67 334383 هدک 62597   شهرستان بردسکن روستای هدک 2302 5155623201 5155623201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بردسكن
68 334402 دادلی 62471  شهرستان قوچان روستای داودلی 2409 5147483500 5147483311 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قوچان
69 334425 حسین آباد قرقی 62316 مشهد جاده سیمان بلوارحکمت نبش حکمت50جنب مشاوراملاک قصر 2430 5132681666 5132681666 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طبرسي
70 334437 نوده انقلاب 62244 سبزوار بخش خوشاب روستای نوده انقلاب 2359 5145053200 5145053201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
71 334483 اسدآباد 61891  شهرستان خواف روستای اسداباد 808 5155713200 5155713201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خواف
72 334496 قوژد 61807 روستای قوژد نبش خیابان شهید زمانیان1 840 5157453640 5157453640 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گناباد
73 334502 نشتیفان 61754 نشتیفان بلوار امام رضا 2356 5154164101 5154164500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خواف
74 334552 قلعه نوشفیع آباد 61426 شهرستان جغتای- دهستان پائین جوین- بخش هلالی-روستای قلعه نو شفیع آباد 2334 5145333554 5145333554 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
75 334558 قلعه نو 61393  کلات نادر روستای قلعه نو 837 5134713570 0 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مصلي
76 334576 حصارگلستان 61293 طرقبه- حصار گلستان - خ صاحب الزمان - روبروی 14 2306 5134263495 5134263495 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر معلم
77 334585 ماراندیز 61242  شهرستان بجستان روستای مرندیز 2296 5156583838 5156583838 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گناباد
78 334610 فارمد 61090 مشهد-کیلومتر 18جده سیمان -روستای فارمد- پست بانک 2430 5132643000 5132643000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طبرسي
79 334626 قره جنگل 60956  چناران قره جنگل 183 5158238446 5158238446 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر چناران
80 334629 نوده پشنک 60936 گناباد-روستای نوده ÷شنگ 2423 5157493333 5157493200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گناباد
81 334662 مغان 60685 کاشمر - روستای مغان 836 5155261281 5155261204 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشمر
82 334686 شیلیگان 60440 درگز-بخش لطف آباد-روستای شیلگان-جنب نانوایی 817 5146643448 5146643201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر درگز
83 334700 برزنون 60344 بخش سرولایت - روستای برزنون 2443 5142033000 5142033001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نيشابور
84 334708 دیزباد سفلی 60276 75کیلومتری جاده مشهد به نیشابور روستای دیزباد سفلی 2425 5132523800 5132523000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بهار
85 334711 شهرک ماشین ابزار 60256 بلوار خیام- ساختمان پست بانک طبقه6 199 9155598059 9155598059 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر امامت
86 334716 انداد 60211 مشهد بخش مرکزی دهستان درزاب روستای انداد 2431 32683555 32683555 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سجاد
87 334733 جنت اباد جنگل 60099 شهرستان رشتخوار روستای جنت اباد 2373 5156333333 5156333455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
88 334740 سیدآباد 60070 -خوشاب-سیدآباد 2358 5145093446 5145093446 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
89 334761 حسین آباد شامکان 59972 سبزوار ششتمد حسین اباد شامکان 2387 5144863200 5144863201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
90 334792 نامن 59757 سبزوار-داورزن-روستای نامن 2362 5144943333 5144943201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
91 334793 بلقان آباد 59752 شهرستان خوشاب روستای بلقان آباد 812 45083200 45083201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
92 334820 آبغه 59616 تایباد روستای آبقه 200 5294293333 5294293333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تايباد
93 334828 کلوخی 59547 قوچان روستای کلوخی 2411 5147543207 5147543207 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قوچان
94 334834 چاپشلو 59503 چاپشلوجنب بخشداری 816 46823333 46823880 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر درگز
95 334846 شهر اباد 59450  بردسکن شهرآباد خیابان قائم 2300 5155484311 5155484310 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بردسكن
96 334858 نقاب(میرآباد)-خلیل آباد 59340 کاشمر- خلیل آباد- روستای نقاب- باجه نقاب 836 5157793900 5157793900 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشمر
97 334872 کالشور 59227  خواف روستای کالشور 2350 55743200 55743200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خواف
98 334877 باسفر 59193 باسفر 189 5156323510 5156323510 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
99 334923 رکن آباد 58832  بردسکن روستای رکن اباد خ امام رضا 2299 5155553400 5155553400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بردسكن
100 334928 مزرعه شیخ 58794  شهرستان خواف بخش سلامی روستای مزرعه شیخ 2351 5154473333 5154473200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خواف
101 334930 شهرک صنعتی کاویان 58790 روستای سعدآباد خیابان شهید عبدی 2402 5134693200 5134693200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فريمان
102 334934 بتو 58780 نیشابور  روستای بتو 2404 5143673333 5143673202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نيشابور
103 334936 مهراباد 58762  شهرستان خوا ف روستای مهرآباد میان خواف 2355 54383237 54383237 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خواف
104 334937 بهدادین 58755  خواف روستای بهدادین 2353 5154113555 5154113555 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خواف
105 334943 مهدی آباد 58704 شهرک شهید رجایی جاده کنویس مهدی آباد روبروی دبیرستان پسرانه شفا 2429 33782471 33782471 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طبرسي
106 334962 حسین اباد 58588  شهرستان خواف بخش سنگان روستای حسین ابادکاریون 2353 5154143500 5154143201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خواف
107 334986 گلبوی پایین 58410 نیشابور - روستای گلبو سفلی ابدای خیابان شهدا 2450 5142743455 5142743455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نيشابور
108 334996 یادگارعلیا 58334 تربت جام -بخش پایین جام -روستای یادگار 2313 5152813200 5152813200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت جام
109 335000 بقمچ 58320 چناران روستای بقمچ 2342 46163333 46163200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر چناران
110 335017 قلندرآباد 58125 قلندراباد خ فرهنگ سه راهی سمت راست روبروی بوستا مهر پلاک76 51 5134603033 5134603033 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فريمان
111 335054 کلاته میمری 57939 شهرستان جوین -روستای کلاته میمری -مخابرات 2338 5145283200 5145283201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
112 335057 ارگ نوجوی 57921  شهرستان جوین روستای ارگ نوجوی 2339 5145383200 5145383201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
113 335058 افچنگ 57900 سبزوار روستای افچنگ مرکز تلفن افچنگ (مخابرات) 2391 5144613200 5144613201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
114 335060 دیزادیز 57898 روستای دیزادیز 2409 47293366 47293366 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قوچان
115 335088 سرگلان 57643 شهرستان زاوه روستای سرگلان 2378 53673333 53673455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
116 335094 کوشه 57604 کاشمر- کوهسرخ- روستای کوشه- خیابان امام خمینی- نبش امام 10 2413 55953434 55953434 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشمر
117 335098 نصیراباد 57584  شهرستان زاوه روستای نصیراباد 2377 5153883333 5153883201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
118 335107 تربقان 57545  شهرستان کاشمر روستای تربقان 2415 5155183592 5155183593 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشمر
119 335112 ازادمنجیر 57520 سبزوار- بخش مرکزی- دهستان رباط- روستای آزاد منجیر 2388 5144123200 5144123200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
120 335124 طبس 57445 شهرستان سبزوار روستای طبس 2389 45073200 45073201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
121 335132 چهچه 57365 کیلومتر 23 جاده قوچان روستای چهچهه 199 32473200 32473200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سجاد
122 335173 عبدآباد 57070 تربت حیدریه بخش کدکن روستای عبداباد 2328 53263333 53263201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
123 335182 فرخک 57019 روستای فرخک- کوچه شهید رمضانعلی نجفی 2448 42443900 42443900 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نيشابور
124 335195 فهندر 56941 تربت حیدریه روستای فهندر 2330 52414455 52414100 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
125 335204 دوست اباد 56869 مشهد جاده ی قدیم قوچان روستای دوست اباد بین دوست اباد 14 و 16پست بانک ایران 2432 5136779290 5136779290 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سجاد
126 335222 فیض آباد میش مست 56745 تربت جام بخش پایین جام  روستای فیض آ بادمیش مست 2313 5158333997 5292358426 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت جام
127 335235 کراب 56663  شهرستان سبزوار روستای کراب 2391 5144353200 5144353200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
128 335254 زبرآباد 56532  شهرستان جوین روستای زیراباد خیابان اصلی جنب خانه بهداشت سمت چپ خیابان 2338 5145413200 5145413201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
129 335260 تندک 56491 سبزوار بخش ششتمد روستای تندک 2385 44753200 44753201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
130 335279 احمداباد 56377  شهرستان نیشابور-بخش میان جلگه-روستای احمدآباد. 2452 5142793784 5142793784 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نيشابور
131 335291 قوش سربوزی 56267 قوش سربوزی 2395 5134555200 5134555400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سرخس
132 335292 نوده مبرمحراب 56264 گنابادروستای نوده میرمحراب 2421 57513333 57513200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گناباد
133 335312 قلعه نو فریمان 56138 فریمان روستای قلعه نو 2402 34683200 34683200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فريمان
134 335315 سلامی 56121 سلامی بلوارامام رضا(ع) 809 54324299 54324299 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خواف
135 335320 سعدالدین 56102 خلیل آباد روستای سعدالدین 2346 57763823 57763822 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشمر
136 335334 زیبد 56038 زیبدمیدان نماز مرکز تلفن زیبد 2421 5157353333 5157353200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گناباد
137 335355 اسلام قلعه 55904 سرخس -روستای اسلام قلعه 192 34585333 34585200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سرخس
138 335361 برس 55867  شهرستان تربت حیدریه بخش کدکن روستای برس دفتر مخابرات و ict روستای برس 2329 5153283333 5153283204 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
139 335368 چاه زول 55830 خواف-روستای چاه زول 2353 5154133333 5154133200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خواف
140 335402 خسروجرد 55513 روستای خسروجرد مرکز تلفن روستا 2390 5144143201 5144143201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
141 335404 باغجر 55495 سبزوار روستای باغجر 2389 5144323200 5144323200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
142 335409 ناظریه 55475 کیلومتر 18جاده سنتو روستای ناظریه روبروی شرکت تعاونی دهقان ازاد
2435 5132673000 5132673000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سجاد
143 335412 شاهین علیا 55464  شهرستان زاوه روستای شاهین علیا 2378 53953333 53953455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
144 335428 گناباد3  (بیلند) 55378 گناباد بیلند خ دانش ساختمان مخابرات 2424 57288000 57288994 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گناباد
145 335450 زورآباد 55264 جوین -روستای زور اباد 2338 5145343200 5145343201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
146 335452 چنار 55253 شهرستان کلات بخش زاوین روستای چنار 2418 5134763333 5134763200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مصلي
147 335459 خواجه 55221  شهرستان خواف روستای خواجه وراب 2355 5158376368 5158376368 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خواف
148 335460 حسین اباد ناوی 55218 داورزن روستای حسین اباد ناوی 191 5144493347 5144493347 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
149 335462 ایور 55210 کاشمر- کوهسرخ- روستای ایور- خیابان شهید غفرانی- جنب نانوایی صابری 51 5155833709 5155833709 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشمر
150 335473 حمام قلعه 55097 شهرستان کلات روستای حمام قلعه 197 34717427 0 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مصلي
151 335493 تکمار 54990 خلیل اباد روستای تکمار 2345 57883200 57883440 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشمر
152 335508 محمدآباد گفت 54918 جعتایی، روستایی محمدآباد گفت 2334 5145743636 5145743636 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
153 335525 مرغزار 54840 زاوه مرغزار 2379 53843455 53843204 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
154 335542 چاله زرد 54748 روستای چاله زرد جنب مدرسه 2396 5134575333 5134575200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سرخس
155 335549 قوژد آباد 54667  بردسکن روستای قوژداباد خ شهید اشوب 2299 5155553240 5155553240 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بردسكن
156 335554 درونه 54611  بردسکن روستای درونه 2297 5155573666 5155573666 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بردسكن
157 335557 هفت خانه 54594  خلیل اباد روستای هفت خانه 2348 5157873533 5157873202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشمر
158 335564 جعفراباد 54554 کاشمر خلیل آباد روستای جعفرآباد 196 5157833755 5157833755 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشمر
159 335567 باغ کند 54547 کلات بخش زاوین روستای باغ کند 837 5134715300 5134715300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مصلي
160 335569 رزق آباد 54533 کاشمر-روستای رزق اباد میدان امام حسین (ع) 2415 55123444 55123444 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشمر
161 335600 قله زو 54334 شهرستان کلات نادر روستای قله زو 2419 34737333 34737300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مصلي
162 335616 علیک 54217 زاوه روستای علیک 2378 5153813333 5153813204 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
163 335618 مشکان 54210 سبزوار خوشاب مشکان 2360 5145043200 5145043201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
164 335625 صنوبر 54177 تربت حیدریه- روستای صنوبر 799 52433333 52433203 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
165 335631 سیاسک 54126 جاده سیمان روستای علی آبادحاشیه جاده راست 843 32653333 32653000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طبرسي
166 335639 ابجهان 54090 شهرستان قوچان بخش باجگیران روستای آبجهان 2407 5147773333 5147773207 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قوچان
167 335652 امغان 53984 تربت جام  روستای  امغان 2321 52773333 52773200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت جام
168 335655 بیمرغ 53967  شهرستان گناباد- روستای بیمرغ- خیابان شهید فرخی فر 2423 5157423333 5157423200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گناباد
169 335663 منیدر 53936 سبزوار شهرستان جغتای روستای منیدر 2333 45746200 45746201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
170 335669 احمدآباد 53882 شهرتان چناران احمداباد 2341 5138313200 5138313200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر چناران
171 335672 چقر 53865  شهرستان درگز روستای چقر 856 5146293224 5146293224 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر درگز
172 335677 صمدیه 53821  نیشابوربخش میان جلگه روستای صمدیه 2451 42733600 42733600 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نيشابور
173 335710 احمدآباد صولت 53640 تربت جام- احمدآباد صولت- خ اصلی 179 5152963563 5152963563 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت جام
174 335731 پس کمر 53508  سرخس- پل خاتون- روستای پسکمر 192 5134558333 5134558333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سرخس
175 335734 فیروزکوه 53482  تربت جام- بخش مرکزی- روستای فیروزکوه 2319 5158330139 5152783403 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت جام
176 335739 زاوین 53452 کلات نادر شهر زاوین 2418 5134743237 5134743237 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مصلي
177 335746 فایندر 53410 شهرستان خواف روستای فایندر 2355 54363200 54363200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خواف
178 335756 میرپسند 53333  شهرستان زاوه بخش سلیمان روستای میرپسند 2378 5158380445 5158380445 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
179 335760 عباس آباد ملک 53320  شهرستان جوین روستای عباس اباد ملک 2338 5145493200 5145493201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
180 335778 باشتین 53213  شهرستان داورزن روستای باشتین 187 5144963200 5144963200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
181 335795 بوژمهران 53092 شهرستان نیشابور- بخش زبرخان- روستای بوژمهران. 2442 5143463258 5143463365 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نيشابور
182 335818 مچ 52908 بخش ششتمدروستای مچ 2385 44763200 44763201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
183 335834 مزرج 52760   شهرستان قوچان روستای مزرج میدان امام حسین (ع) دفتر خدمات بانکی روستای مزرج 51 47533201 47533201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قوچان
184 335839 قزلقارشی 52705  شهرستان جوین شهرک رازی 803 5145263200 5145263201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
185 335857 حسن آباد 52626  شهرستان مه ولات روستای حسن اباد امام رضا 21 2438 5156853230 5156853230 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
186 335865 احمدآباد 52556  شهرستان خواف- شهر سلامه- روستای احمد آباد بالا خواف 2351 5154273400 5154273400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خواف
187 335874 باغ سالار 52466  شهرستان فریمان.روستای باغسالار.حاشیه جاده 2401 5134695375 5134695375 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فريمان
188 335883 ریاب 52399 گناباد ریاب 51 57463412 5157463200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گناباد
189 335900 قازان بیک 52228 درگز قازان بیک 2369 46683333 46683202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر درگز
190 335963 فدرد 51731 تربت حیدریه-روستای فدرد 2331 5152411455 5152411455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
191 336005 شفیع آباد 51464  بردسکن- روستای شفیع اباد- رو به روی مخابرات روستا 2301 5155473837 5155473837 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بردسكن
192 336008 ارغا-خلیل آباد 51455  خلیل اباد روستای ارغا 2345 5157773727 5157773727 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشمر
193 336013 بوری آباد 51410 تربت حیدریه روستای بوری اباد 2331 52413333 52413454 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
194 336031 کسکن 51300 سهرستان سبزوار روستای کسکن 2390 44363333 44363201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
195 336034 زیرک آباد 51288  بردسکن- روستای زیرک آباد 2300 5155493201 5155493201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بردسكن
196 336041 کلاته پایه 51232  چناران کلاته پایه 2341 5138303200 5138303200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر چناران
197 336046 زیندانلو 51207 درگز روستای زیندانلو 2372 46433333 46433203 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر درگز
198 336054 علی آباد 51172  شهرستان قوچان بخش مرکزی دهستان سودلانه روستای علی آباد 2409 5147373201 5147373201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قوچان
199 336055 خضربیگ 51164 کوهسرخ-روستای خضربیگ 2414 55813483 55813483 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشمر
200 336056 قوچ پلنگ 51162 کاشمر روستای قوچ پلنگ خ فاطمیه فاطمیه 3 2415 55373344 55373344 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشمر
201 336062 شامکان 51109 سبزواربخش ششتمد روستای شامکان 51 44733200 44733202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
202 336075 نوروزی 51042 شهرستان خوشاب روستای نوروزی 2361 5145025920 5145025920 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
203 336079 بیزه 51017  سبزوار داورزن بیزه 2365 5144953200 5144953201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
204 336088 هزار خوشه 50947  شهرستان خواف روستای هزارخوشه 2351 5154453390 5154453390 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خواف
205 336097 کیدوز 50906 شهرستان سبزوار روستای کیذور 2384 44743333 44743202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
206 336107 همت آباد زمانی 50846  شهرستان نیشابورروستای همت ابادزمانی 2406 5143613200 5143613200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نيشابور
207 336118 احمدآباد 50741 شهرستان رشتخوار روستای احمد آباد ه 2375 56233333 56233000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
208 336121 کفکی 50724   شهرستان فیروزه روستای کفکی 2406 5143643333 5143643200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نيشابور
209 336136 مقیسه 50599 روستای مقیسه 191 45953200 45953203 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
210 336165 رامشین 50421  شهرستان جوین روستای رامشین 2339 5145473200 5145473201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
211 336197 حصار 50254 تربت حیدریه-بخش بایگ روستای حصار 2324 5153553333 53553207 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
212 336201 عشرت آباد 50236 شهرستان کاشمر-روستای عشرت آباد 2416 5155251766 5155251755 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشمر
213 336279 شیرتپه 49686 شهرستان سرخس روستای شیرتپه 192 5134573333 5134573200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سرخس
214 336305 سرک 49524  شهرستان چناران روستای سرک دفتر مخابرات روستا 2343 5146393200 5146393200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر چناران
215 336312 کارخانه قندجوین 49490 سبزوار بین مدرس 24 و 26 2338 44226199 44246065 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
216 336327 قرقروک سفلی قرقروک پایین 49399 کیلومتر 45جاده سرخس روستای قرقروک سفلی 2427 5158236508 518236508 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طبرسي
217 336345 یدک 49238  شهرستان قوچان روستای یدک 2410 47333207 47333201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قوچان
218 336362 شهرک 49124  شهرستان خواف روستای شهرک 2351 5154413333 5154413200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خواف
219 336372 بشرآباد 49073 روستای بشراباد بعثت 1 2449 5142483633 5142483633 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نيشابور
220 336400 خرگرد 48878 شهرستان خواف روستای خرگرد ابتدای بلوار شهدا-روبروی چراغ راهنمایی 2355 5154343023 5154343023 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خواف
221 336408 قلعه آقا حسن 48831  شهرستان زاوه قلعه اقا حسن 822 5153783333 5153783455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
222 336431 شهن آباد 48670 شهرستان زاوه شهن اباد 2379 5153853040 5153853312 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
223 336443 حقن آباد 48613  شهرستان رشتخوار روستای حقناباد 2374 5156443777 5156443777 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
224 336464 روشناوند 48465  شهرستان گناباد- روستای روشناوند- خیابان امام رضا (ع) 2423 5157473333 5157473200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گناباد
225 336467 فدافن 48439 کاشمر روستای فدافن نبش میدان ابوالفضل 2415 5155144030 5155144030 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشمر
226 336475 موشک 48376  کاشمر کوهسرخ روستای موشک 2413 5155863233 5155863233 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشمر
227 336477 سیدآباد 48367  شهرستان چناران روستای سیداباد حاشیه جاده سنتو دفتر مخابراتی 2343 46183333 46183200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر چناران
228 336485 امرغان سفلی 48332 مشهد-جاده ابلق روستای امرغان 843 5132483333 5132483200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طبرسي
229 336505 ده نو 48160  شهرستان زاوه روستای ده نو 2379 5153873333 5153873455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
230 336536 علی آباد کشمر 47942 کاشمر-بردسکن-روستای علی ابادکشمر 2301 5155563454 5155563454 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بردسكن
231 336542 مهدی آباد-خلیل آباد 47892   شهرستان خلیل ابا 2346 57823200 57823202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشمر
232 336560 سهل آباد 47779 روستای سهل اباد 2379 5153863333 5153863455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
233 336575 برازق 47643 سبزوار روستای برازق 2384 5144783200 5144783202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
234 336586 برآباد 47535 خواف- براباد- حاشیه جاده سنتو 2354 5154153687 5154153687 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خواف
235 336602 حسن آباد لایین نو 47440  کلات نادر لایین نو داخل پاساژ اماموردیان 2420 5134734045 5134734045 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مصلي
236 336604 جردوی 47431 کاشمر روستای جردوی جاده شهرک صنعتی جنب مخابرات 2415 55133322 55133322 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشمر
237 336608 اخلمد علیا 47422 چناران اخلمد علیا 2343 5146363333 5146363200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر چناران
238 336621 دولت آباد 47353 بخش زبرخان روستای دولت اباد 2442 5143224767 5143224767 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نيشابور
239 336642 مکی 47187 کاشمر کوهسرخ روستای مکی 2413 5155873232 5155873232 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشمر
240 336649 ابراهیم اباد 47143 بردسکن- ابراهیم آباد- جاده اصلی- بعد از مدرسه ابتدایی عمار 2298 5155643400 5155643400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بردسكن
241 336653 اسداباد دربند 47122 تایباد دربند 2308 5154556200 5154556200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تايباد
242 336682 ارزانه 46908 تایباد- روستای ارزنه 2291 5154843288 5154843288 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تايباد
243 336689 جلمبادان 46875 سبزوار- روستای جلمبادان جوین- بخش مرکزی 2339 5145423200 5145423201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
244 336693 قلعه نوصفی آباد 46854 شهرستان زاوه روستای قلعه نو صفی اباد 2378 5153913333 5153913455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
245 336706 یحیی آباد شامکان 46739 سبزوار-ششتمد-دهستان شامکان-روستای یحیی آباد 2387 5144843333 5144843201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
246 336725 بنیاباد 46629  خواف بنیاباد پلاک 168 2350 5155773231 5155773231 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خواف
247 336731 زیدانلو 46567 روستای زیدانلو 2411 5147443231 5147443231 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قوچان
248 336734 علاقه 46548 جلگه رخ روستای علاقه مخابرات 2325 5153373333 5153373455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
249 336742 ساق 46495 شهرستان زاوه روستای ساق 2377 5153823333 5153823000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
250 336744 فرشه 46481  شهرستان کاشمر روستای فرشه 2415 5155313344 5155313344 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشمر
251 336754 کاظم آباد 46405  بردسکن- شهرآباد- کاظم آباد 2300 5155613790 5155613790 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بردسكن
252 336772 زوزن 46213 خواف جلگه زوزن زوزن 2349 5155724282 5155724282 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خواف
253 336776 سلطان آباد 46185 تربت حیدریه بخش رخ روستای سلطان آبادرخ 2325 5153253333 5153253203 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
254 336783 اسدآباد 46136  تربت حیدریه جلگه رخ روستای اسداباد 2326 5153343333 5153343203 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
255 336793 یونسی 46005  شهرستان بجستان شهر یونسی ابتدای خیابان امام خمینی 783 5156544221 5156544221 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گناباد
256 336797 فدیشه 45970 شهرستان نیشابور بخش میان جلگه روستای فدیشه 51 42773413 42773413 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نيشابور
257 336812 چشام 45850 سبزوار روستای چشام 187 45943468 45943468 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
258 336818 قلیچ اباد 45810  کلات نادری شهر زاوین روستای قلیچ آباد 2417 5134703248 5134703248 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مصلي
259 336821 بیگ نظر 45795 قوچان روستای بیگ نظر 2408 47383207 47383201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قوچان
260 336838 گوارشک 45693 مشهد روستای گوارشک 2431 5132613333 5132613200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سجاد
261 336846 سررود 45639 شهرستان کلات بخش زاوین روستای سررود 2418 5134745260 34745260 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مصلي
262 336861 کچولی 45516 سرخس روستای کچولی 51 5134547333 5134547200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سرخس
263 336911 جزین 45172 بجستان جزین میدان امام خمینی خیابان امام خمینی پلاک 19 2294 5156564025 5156563711 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گناباد
264 336924 سده 45092 شهرستان خواف بخش سلامی روستای سده 2351 5154333100 5154333100 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خواف
265 336936 ژرف 45007  شهرستان زاوه بخش سلیمان روستای ژرف 2378 5153623330 5153623330 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
266 336959 انداده 44858 جوین روستای انداده 2338 5145323200 5145323200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
267 336963 فودنجان 44806   شهرستان گنابادروستای فودنجان 2421 5157523333 5157523200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گناباد
268 336970 سیوکی 44746 تربت حیدریه روستای سیوکی 2331 52453333 52453207 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
269 336971 پشته 44744 تایباد روستای پشته 2308 5154543263 5154543263 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تايباد
270 337010 اسحاق اباد 44434 کاشمر روستای اسحاق اباد خیابان شهید جابری 20 55363212 55363212 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشمر
271 337023 ابدراز بزنگان 44332 خراسن رضوی شهرستان سرخس روستای بزنگان 2393 34503900 34503500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سرخس
272 337027 شهوار 44312 شهرستان زاوه روستای شهوار 2378 5153973333 5153973455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
273 337057 آلی 44091 مه ولات- بخش شادمهر- روستای آلی 2436 5156815455 5156815200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
274 337083 رزان 43879  شهرستان خواف- روستای رزان 2355 5158376650 5158376650 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خواف
275 337085 عظیم آباد 43874  بردسکن روستای عظیم اباد 2299 5155593555 5155593555 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بردسكن
276 337101 کوشه 43702  شهرستان بردسکن بخش شهرآباد روستای کوشه 2300 55453338 55453338 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بردسكن
277 337109 ایده لیک 43653  شهرستان کلات روستای ایدلیک 2419 5134783370 5134783370 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مصلي
278 337110 دیش دیش 43645  نیشابور بخش زبرخان روستای دیش دیش 2441 5143293354 5143293354 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نيشابور
279 337145 ولی آباد 43502 خواف- روستای چمن آباد 515 5154284000 5154283000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خواف
280 337182 شم آباد 43215 روستای شم اباد 2359 45063200 45063201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
281 337187 سربالا 43187  تربت حیدریه جلگه رخ روستای سربالا 2326 5153273045 5153273045 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
282 337224 منصوری 42960  شهرستان بجستان روستای منصوری 175 5156643445 5156643445 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گناباد
283 337228 جاغرق 42933  شهرستان طرقبه شاندیز بخش طرقبه دهستان جاغرق میدان اصلی جاغرق پ 195 2305 34253383 34253200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر معلم
284 337252 شهرستانک 42761 شهرستان غتای روستای شهرستانک 514 45683232 45683201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
285 337276 بیدوی 42620 شهرستان زاوه روستای بیدوی 2377 53933201 53933202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
286 337285 باب الحکم 42575 بردسکن روستای باب الحکم کنار جاده بردسکن انابد مرکز مخابرات باب الحکم 784 55543376 55543376 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بردسكن
287 337315 دانه کاشیه 42381 روستای دانه کاشفیه-امام خمینی - امام خمینی شرقی 2442 5143323167 5143323942 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نيشابور
288 337330 فرهادگرد 42260 فریمان فرهادگرد خ شهید مطهری روبروی دبیرستان خیامی 2402 5134674031 5134674031 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فريمان
289 337332 حشمتیه 42251 نیشابور روستای حشمتیه 2441 43395265 43395303 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نيشابور
290 337417 احمدآباد خزایی 41615   شهرستان تربت حیدریه- روستای احمد آباد خزایی 2326 53393333 53393455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
291 337423 کشکک 41569 شهرستان زاوه- بخش سلیمان- روستای کشکک 2377 5153943201 5153943204 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
292 337425 ده پایین 41531 تربت حیدریه روستای ده پایین 2330 52413955 52413955 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
293 337444 فرگ 41417  کاشمرر- وستای فرگ- کوچه تکیه ابوالفضلی 2415 5155343609 5155343609 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشمر
294 337451 کاریزگ ناگهانی (دولت آباد) 41364 شهرستان زاوه کاریزک ناگهانی 2379 5153763333 5153763000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
295 337466 یاس تپه 41283 سرخس روستای یازتپه 512 34553333 34553200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سرخس
296 337472 شورگشت 41260  شهرستان فیروزه روستای شورگشت 2403 5143753400 5143753400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نيشابور
297 337486 عشق اباد 41180 شهرستان فریمان- روستای عشق آباد- روبروی مخابرات 2402 5134663341 5134624031 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فريمان
298 337487 شهرک  شهیددکتربهشتی 41176 شهرستان باخرز- بخش بالاولایت- روستای شهرک شهید دکتربهشتی 2290 5294863900 5294863900 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تايباد
299 337504 ایزی 41072 روستای ایزی مخابرات ایزی 2389 5144133200 5144133201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار
300 337515 ازغند 40933 فیض اباد(مستقردرشعبه) 845 5156724007 5156728200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
301 337519 عارف آباد 40897 کاشم- روستای عارف اباد- خیابان امام علی اصلی 2415 5155353528 5155353528 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشمر
302 337522 کرات 40881 تایباد روستای کرات 2308 5154653200 5154653200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تايباد
303 337530 فخرآباد 40828 بجستان فخراباد 2295 5156573509 5156573509 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گناباد
304 337548 کندر-خلیل اباد 40669 کندر خ امام خمینی روبرو امام 22 2345 5157753455 5157753455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر كاشمر
305 337550 آق دربند 40664 سرخس معدن آق دربند 2394 5134548200 5134548200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سرخس
306 337571 پطرو 40493 شهرستان زاوه روستای پطرو 2380 53833455 53833455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تربت حيدريه
307 337589 رادکان 40394 چناران روستای رادکان 2344 5146133200 5146133200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر چناران
308 337601 سفیدسنگ 40321 سفیدسنگ خ امام خمینی 2398 34644480 34644480 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فريمان
309 337609 قاسم آباد 40264 بجستان روستای قاسم اباد 2293 5156663333 5156663202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گناباد
310 337620 مظفراباد 40212  بردسکن روستای مظفر اباد 2298 5155583673 5155583673 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بردسكن
311 337624 معدن علیا 40194 شهرستان فیروزه روستای معدن فیروزه علیا 2406 5143633330 5143633330 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نيشابور
312 337638 سرچاه 40108 یشابور بخش مرکزی روستای سرچاه 514 42043400 42043400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نيشابور
313 337641 هاشم آباد 40089 سبزوار بخش مرکزی دهستان رباط روستای هاشم اباد 2388 5144623200 5144623201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزوار

آخرین اخبار روستایی استان