صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > تعاونی دهیاری ها > استان البرز 

لیست تعاونیهای دهیاری های استان البرز

ردیف

شهرستان

بخش/ دهستان

تعداد دهیاری‌های عضو تعاونی

سال تأسیس

شماره ثبت

مدیرعامل

نشانی تعاونی

1

کرج

آسارا

23

1391

22847

اباصلت شاهی

کرج- دهیاری آدران

2

نظرآباد

مرکزی

9

1391

2375

چنگیز خسرونژاد

نظرآباد- بلوار مدرس- جنب تامین اجتماعی- بخشداری مرکزی

3

ساوجبلاغ

مرکزی

22

1391

2400

حسین ناصر خیل

بخشداری مرکزی ساوجبلاغ

4

ساوجبلاغ

چهارباغ

17

1391

2399

مهدی قره حسنلو

بخشداری چهار باغ

5

نظرآباد

تنکمان

14

1391

2409

سیدحسین میرحسینی

بخشداری تنکمان

6

ساوجبلاغ

چندار

14

1391

2416

رضا ملازاده

بخشداری چندار

7

طالقان

بالا طالقان

22

1391

135

محسن ندافی

بخشداری بالا طالقان

8

طالقان

مرکزی

16

1391

136

حمید قدسی

بخشداری مرکزی طالقان

9

کرج

مرکزی

7

1391

23281

علی محمدی

بخشداری مرکزی کرج