قوانین:

♦ از قانون اساسي

♦ متن ابلاغ‍‍ية رهبر معظم انقلاب اسلام‍ي در خصوص سياست‌هاي كلي اصل 44

♦ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگی جمهوی اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهام قانون اساسی

♦ قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران

♦ ‌قانون مستثني شدن سازمان مرکزي تعاون روستايي از شمول قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

♦ ‌تفسیر قانونی در خصوص قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد ‌جمهوری اسلامی

♦ از قانون تجارت

♦ قانون شرکت‌هاي تعاوني مصوب سال 1350

♦ از قانون راجع به ثبت شركت‌‌ها

♦ قانون اصلاح بند پ ماده 10 قانون ثبت شركتها

♦ از قانون کار

♦ از  قانون ماليات هاي مستقيم

♦ ‌قانون استفساريه در خصوص تأثير ماده 173 قانون مالیات های مستقیم

♦ ‌قانون ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل

♦ لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندن در معاملات دولتی و کشوری

♦ از قانون خدمت وظیفه عمومی

♦ قانون منع فروش واگذاي اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي

آیین نامه ها:

 آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی

آيين نامه مواد 6 و 20 قانون بخش تعاوني

♦ آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت

♦ آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت‌های تعاونی سهامی عام

♦ آیین‌نامه اجرایی نحوه بلوک بندی در شرکت‌های تعاونی سهامی عام

♦ آيين نامه اجرايي توزيع سهام عدالت

♦ آيين نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي

♦ آیین ‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ منع‌ فروش‌ و واگذاری‌ اراضی‌ فاقد كاربری‌ مسكونی‌ برای‌ امر مسكن‌ به‌ شركت های‌ تعاونی‌ مسكن‌ سایر اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌

دستورالعمل ها:

♦ دستورالعمل تشکيل مجامع عمومي  دو مرحله‌اي

♦ دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونيها و اتاقهاي تعاون

♦ دستورالعمل رسيدگي به شکايات

♦ دستورالعمل نحوه تعيين آراء در مجمع نمايندگان اتاق‌هاي تعاون

♦ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار

اساسنامه ها:

♦ اساسنامه بانک توسعه تعاون

♦ اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون

♦ اساسنامه شرکت کارگزاري سهام عدالت (سهامي خاص)

سایت های مرتبط
ffddf
ffddf
نهاده های کشاورزی
اوقات شرعی روستاها
---
 © roostanet.ir. All rights reserved.