♦ آیین ‌نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی‌

♦ آيين‌ نامه اجرايي بند 3 ماده 29 قانون گذرنامه‌

♦ آیین‌ نامه اجرایی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ و توزیع کالا و خدمات‌

♦ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامیی و تربیتی کشور

♦ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون‌مجازات اسلامی‌

♦ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن

♦ آيين ‌نامه اجرايي قانون تشکيل سازمان پزشکي قانوني کشور

♦ آیین ‌نامه اجرایی قانون حمایت حقوق مولفان‌ و مصنفان و هنرمندان

♦ آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري

♦ آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر

♦ آيين ‌نامه اجرايي قانون مطبوعات‌

♦ آیین ‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت به‌ کارگیری‌ تجهیزات دریافت از ماهواره‌

♦ آيين نامه اجرايي قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي

♦ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز

♦ آیین ‌نامه اجرایی نحوه فروش کالاهای قاچاق مکشوفه ‌موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

♦ آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات ‌قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح‌

♦ آيين‌نامه اجرایي‌ سازمان زندانها و اقدامات تأمیني و تربيتي كشور

♦ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور

♦ آيين‌نامه اجرايي كانون اصلاح و تربيت‌

♦ آيين نامه  هيات منصفه‌

♦ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته

♦ آیین نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد

♦ آیین نامه راجع به وظایف واحد رسیدگی به شکایات و تجدیدنظر در احکام کمیسیون های تعزیرات حکومتی بخش دولتی‌

♦ آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي

♦ آيين نامه عفو و تخفيف مجازات محکومين مواد مخدر

♦ آيين نامه كميسيون عفو و بخشودگي

♦ آيين نامه محل تاسيس دفاتر مطبوعات‌

♦ آيين ‌نامه مراکز مراقبت بعد از خروج‌

♦ آيين ‌نامه مقررات بهداشتي‌

♦ آيين ‌نامه نحوه رسيدگي کميسيون تعزيرات حکومتي‌ بخش دولتي‌

♦ آيين نامه نويسندگان مطبوعاتي و خبرنگاران‌

♦ آيين ‌نامه سجل قضايي- 1321

♦ آيين‌نامه سجل قضايي

♦ آیین‌نامه‌ اصلاحی‌ قانون‌ تشکیل‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌

♦ آيين‌نامه انجمنهاي حمايت زندانيان‌

♦ آيين‌نامه تأسيس و نحوه فعاليت خبرگزاريهاي غيردولتي

♦ آيين‌نامه نحوه اجراي احكام اعدام‌، رجم‌، صلب‌، قطع يا نقص عضو

♦ آيين‌نامه كميسيون عفو و بخشودگي‌

♦ اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات

♦ اصلاح تبصره (3) ماده (20) آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

♦ اصلاح تبصره ماده(1) آیین‌نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی

♦ اصلاح ماده (30) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع ‌به قاچاق کالا و ارز 

♦ اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز

♦ اصلاحیه آیین‌نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

♦ اصلاحیه مواد 206 و 215 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور

♦ الحاق یک تبصره به ماده (40) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

♦ بخشنامه به مراجع قضائی، انتظامی، اطلاعاتی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ضابطین دادگستری

♦ تصویب نامه راجع به ماده (8) قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی

♦ تصویب‌نامه در خصوص تأمین خسارت‌های بدنی برای پرونده‌های واصل شده از صندوق دیه بیت‌المال در سال جاری

♦ قانون اجازه تاسیس آزمایشگاههای تجزیه خاک و گیاه

♦ قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن‌

♦ قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتي‌

♦ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن

♦ قانون اصلاح ماده 33  اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع

♦ قانون اصلاح ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

♦ قانون الحاق دولت ايران به كنوانسيون توكيو راجع به جرايم و برخي اعمال ارتكابی ديگر در هواپيما

♦ قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

♦ قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی‌ با موازین شرع مقدس‌

♦ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب

♦ قانون تامين زنان و کودکان بي‌سرپرست‌

♦ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی‌ و تربیتی کشور به ‌سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

♦ قانون ترجمه و تکثير کتب‌ و نشريات‌ و آثار صوتي‌

♦ قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص‌

♦ قانون تشديد مجازات کبوترپراني‌

♦ قانون تشديد مجازات محتکران و گران فروشان‌

♦ قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور

♦ قانون‌ تشكيل‌ سازمان‌ نظام‌ پزشكي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

♦ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب‌

♦ قانون تشکيل سازمان پزشکي قانوني کشور

♦ قانون تعريف محکوميتهاي موثر در قوانين جزايي‌

♦ قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني

♦ قانون تعزيرات حكومتي

♦ قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي‌

♦ قانون تمدید مهلت اجراء آزمایشی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

♦ قانون حفاظت و بهره ‌برداری از منابع آبزی‌ جمهوری اسلامی ایران‌

♦ قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست‌

♦ قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي کشور

♦ قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

♦ قانون راجع به استرداد مجرمين

♦ قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند و یا تملک می‌کنند و مجازات آنها

♦ قانون راجع به اطباي خارجي‌

♦ قانون راجع به بدهي واردين به مهمانخانه‌ها و پانسيونها

♦ قانون راجع به ثبت و گزارش اجباري‌ بيماري‌ هاي سرطاني‌

♦ قانون راجع به حفظ آثار ملي‌

♦ قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنايع نفت ايران‌

♦ قانون رسيدگي به تخلفات اداري

♦ قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري

♦ قانون سقط درماني

♦ قانون شکار و صيد

♦ قانون شمول قانون مجازات اخلال ‌كنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت درباره اخلال ‌كنندگان در عرضه و توزیع گندم‌ و آرد و قند و شكر و برنج و روغن‌

♦ قانون طرز جلوگيري از بيماريهاي آميزشي و بيماريهاي واگيردار

♦ قانون کيفر بزه‌ هاي مربوط به راه ‌آهن‌‌

♦ قانون گذرنامه‌

♦ قانون لغو مجازات شلاق

♦ قانون مايه‌ كوبي عمومي و اجباري‌

♦ قانون مبارزه با پول شويي

♦ قانون مبارزه با قاچاق انسان

♦ قانون مبارزه با مواد مخدر

♦ قانون مجازات اسلامي

♦ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند

♦ قانون مجازات افشاي سوالات امتحاني‌

♦ قانون مجازات راجع به انتقال مال غير

♦ قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غيرمجاز از مرزهاي کشور

♦ قانون مجازات نانوايان و قصابان متخلف‌

♦ قانون محل دفاتر روزنامه و مجله‌

♦ قانون مربوط به تشديد مجازات سرقت مسلحانه‌

♦ قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و دارويی‌ و مواد خوردنی و آشاميدنی‌

♦ قانون مربوط به مواد روان گردان (پسيکوتروپ)

♦ قانون مطبوعات

♦ قانون معافیت موسسات انتشاراتی و کتاب فروشان از پرداخت مالیات‌

♦ قانون ممنوعيت به کارگيري اسامي‌، عناوين و  اصطلاحات بيگانه‌

♦ قانون ممنوعيت به کارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره‌

♦ قانون ممنوعیت وزارتخانه ‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی‌ از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور

♦ قانون مناطق دريايی جمهوری اسلامی ايران‌ در خليج فارس و دريای عمان‌

♦ قانون منع خريد و فروش کوپن هاي کالاهاي اساسي‌

♦ قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي‌

♦ قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي‌

♦ قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي‌ راجع به قاچاق کالا و ارز

♦ قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا

♦ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری‌ فعالیت های غیر مجاز می‌نمایند

♦ قانون‌ نظام‌ صنفي‌ كشور

♦ قانون‌الحاق دولت ایران به ‌کنوانسیون‌ جلوگیری ‌از اعمال‌ غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری‌

♦ قوانين و مقررات چک

♦ كنوانسيون راجع به جرايم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما

♦ کانون سازمان دامپزشکي کشور

♦ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین

♦ لايحه قانوني حفظ امنيت اجتماعي

♦ لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها

♦ لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین‌ مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص بشوند

♦ لايحه قانوني مجازات اخلال در امر کشاورزي و دامداري‌

♦ لايحه قانوني مجازات واحدهاي توليدي داخلي و وارداتي متخلف‌

♦ لايحه قانوني مربوط به مجازات پاشيدن اسيد

♦ لايحه قانوني مطبوعات‌

♦ ماده واحده مربوط به تغيير و اصلاح مجازاتهاي خلافي‌

♦ مواد جزایی از لایحه قانونی اصلاح قانون تاسیس‌ شركت راه ‌آهن شهری تهران و حومه‌

♦ مواد مرتبط با امور جزايي از قانون هواپيمايي کشوري

♦ نحوه تقاضاي استرداد مجرمين

♦ نحوه تنظيم اوراق لازم براي استرداد متهمين


سایت های مرتبط
ffddf
ffddf
نهاده های کشاورزی
اوقات شرعی روستاها
---
 © roostanet.ir. All rights reserved.