♦ آيين نامه اجرايي شيرخوارگاه ها و مهدکودک ها

♦ آيين‌نامه صدور پروانه مهارت فني براي كارگران ماهر

♦ آيين‌نامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار

♦ ‌آيين‌نامه چگونگي مدت كار، تعطيلات و مرخصيها، مزد و حقوق كارگران

♦ آيين‌نامه سوادآموزي کارگران مشمول قانون کار

♦ آيين‌نامه چگونگي بازرسي کار موضوع‌ تبصره ماده 99 قانون کار

♦ ‌آیین‌نامه ایجاد مرکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی

♦ آيين‌نامه اجرايي قانون شوراهاي اسلامي كار

♦ آیین نامه نحوه انعقاد قراردادهای مربوط به چگونگی تعیین و پرداخت پاداش افزایش تولید

♦ آيين نامه مربوط به انتخاب اعضاء هيئت هاي حل اختلاف

♦ آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (11) قانون بودجه سال 1380 کل کشور

♦ آيين نامه کارهاي سخت و زيان آور موضوع ماده 52 قانون کار

♦ آیین نامه مربوط به حمل بار با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن و نوجوانان

♦ آيين نامه داخلي شوراي عالي حفاظت فني

♦ آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط، موضوع ماده 131 قانون کار

♦ آيين نامه چگونگي تشکيل جلسات و نحوه رسيدگي هيات حل اختلاف

♦ آيين نامه اجرايي ماده 136 قانون کار

♦ آيين نامه انتخابات قانون شوراهاي اسلامي کار

♦ آیين نامه اجرایي ماده (4) قانون اعطاي امتيازات ايثارگري و اشتغال در مناطق جنگي و جنگزده به كارگران مشمول قانون كار

♦ آیين نامه اجرایي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار

♦ آیین نامه اجرایی ضوابط و مزایا و مشاغل قابل شمول به نظام های کارمزدی، مزد ساعتی و کارمزد ساعتی

♦ آيين نامه اجرايي قانون اجراي طبقه بندي مشاغل در کارگاهها

♦ آيين نامه اجرايي ماده 129 قانون كار جمهوري اسلامي ايران

♦ قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار

♦ قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار

♦ قانون شمول مقررات قانون كار و حفاظت فني و بهداشت كار در مورد كاركنان و اتباع خارجي نهادهاي انقلاب و موسساتي كه  توليدات  غيرتسليحاتي دارند

♦ قانون تشکيل شوراهاي اسلامي کار

♦ قانون الزام فراگیری آموزشهای فنی و حرفه‌ای برای اشتغال به کار

♦ قانون اصلاح ماده 84  قانون مالياتهاي مستقيم

♦ قانون اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل در کارگاه‌ها

♦ قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار

♦ ‌‌اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده (129) قانون کار جمهوری اسلامی ایران

♦ مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباط کار در کارگاهها

♦ فرم قرارداد پرداخت پاداش افزايش توليد

♦ دستورالعمل مربوط به انتخاب نمايندگان كارگران

♦ دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود با حق کار و همچنین صدور، تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی

♦ لايحه قانوني يكسان شدن ساعات كار كارمندان و كارگران درسراسر كشور و ميزان آن

♦ تصويب نامه در خصوص ماده (191) قانون كار

♦ جدول مناطق جنگي و جنگ زده موضوع ماده (3) آيين نامه اجرايي ماده (4) قانون اعطاي امتيازات ايثارگري واشتغال در مناطق جنگي و جنگ زده

♦ قانون بيمه بيکاري

♦ آيين نامه اجرايي قانون بيمه بيکاري

♦ فصل اول - تعاريف کلي و اصول

♦ فصل دوم - قرارداد کار

♦ فصل سوم - شرايط کار

♦ فصل چهارم - حفاظت فني و بهداشت کار

♦ فصل پنجم - آموزش و اشتغال

♦ فصل ششم - تشکل‌هاي کارگري و کارفرمايي

♦ فصل هفتم - مذاکرات و پيمان‌هاي دسته‌جمعي کار

♦ فصل هشتم - خدمات رفاهي کارگران

♦ فصل نهم - مراحل حل اختلاف

♦ فصل دهم - شوراي عالي کار

♦ فصل یازدهم- جرائم و مجازات

♦ فصل دوازدهم - مقررات متفرقه

♦ قانون معافیت کارگاه ها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار تا پایان برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

سایت های مرتبط
ffddf
ffddf
نهاده های کشاورزی
اوقات شرعی روستاها
---
 © roostanet.ir. All rights reserved.